Nyheter

Pressmeddelande från MKG: Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker kopparkorrosionsresultat – trots att kärnavfallsbolaget SKB undanhåller viktigt material

Trots den massiva kritiken från forskare och miljöorganisationer gick Strålsäkerhetsmyndigheten idag ut och gav sitt godkännande till hur kärnavfallsbolaget SKB genomfört analyserna av de omtalade kopparkapslar som varit förvarade i berget i 20 år. Detta trots att bolaget vägrat redovisa korrosionen på de mest utsatta delarna.

Anmärkningsvärt att SSM godkänner SKB:s ovetenskapliga LOT-redovisning

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM publicerade den 11 mars en slutrapport från sin kvalitetsgranskning av kärnavfallsbolaget SKB:s korrosionsrapport från de 20-åriga försökspaketen i LOT-försöket. SSM meddelar att resultaten från granskningen inte föranleder någon förändring i SSM:s bedömningar av bolagets ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

”Situationen är långt värre än vad Kärnavfallsrådet skriver”: Naturskyddsföreningen och MKG på DN debatt om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har den 10 mars 2021 skrivit en replik på Kärnavfallsrådets debattartikel om kärnbränsleförvaret. Föreningarna lyfter problemet med att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och kärnavfallsbolaget SKB anser att de själva kan samarbeta för att få till stånd ett kärnbränsleförvar.

MKG har tagit fram ett PM om Clab och kärnkraften

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har undersökt när kärnkraften är hotad om det inte tas beslut om att utöka kapaciteten i Clab. Svaret är inte förrän kring 2030. Det skiljer sig från kärnkraftindustins uppgifter i media att den är hotad redan 2024.

Fortsatta medel till MKG för 2021

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 8 mars beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2021. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2,2 miljoner av dessa. 

Östhammars och Oskarshamns kommuner pressar regeringen om tidsplan

I ett brev riktat direkt till statsminister Stefan Löfven skriver Östhammar och Oskarshamns kommuner att ett beslut i prövningen om ett kärnbränsleförvar behöver tas i närtid, annars kan det få förödande konsekvenser. I samma prövning ligger nämligen ansökan om att utöka mellanlagret Clab som kommunerna menar skulle bli fullt 2023.

Kärnavfallsrådet på DN debatt: ”Felaktiga uppgifter cirkulerar om slutförvaret av kärnavfall”

Regeringens vetenskapliga råd i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter söndagen den 7 februari. I artikeln lyfter rådet att mark- och miljödomstolen inte har godkänt kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

MKG i det fjärde SSM-bidraget om LOT-försöket: SSM måste undersöka den värsta korrosionen!

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) frågar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) varför myndigheten inte verkar vilja säkerställa att den värsta kopparkorrosionen i LOT-försöket undersöks i detalj.

Krönika: SSM:s kvalitetsgranskning måste se till att kopparkorrosionen i LOT-försöket undersöks vetenskapligt!

Det har skett mycket kopparkorrosion i de två 20-åriga försökspaketen i LOT-experimentet och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomför en kvalitetssäkring av kärnavfallsbolagets (SKB:s) rapportering av korrosionen. Om kvalitetssäkringen ska röra vetenskaplighet måste SKB utförligt beskriva den mest omfattande korrosionen i försökspaketen.

Försvars- och näringsutskotten arbetar med initiativ till ett snabbt regeringsbeslut

Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) har i försvarsutskottet och näringsutskottet tagit initiativ för att pressa på regeringen att ta ett snabbt beslut om kärnbränsleförvarsansökan. Initiativen har nu slagits ihop och behandlas i försvarsutskottet.

Logga in