Nyheter

Myndigheterna kritiska till industrins säkerhetsrapporter

Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut har granskat kärnkraftsindustrins, SKB:s, preliminära säkerhetsbedömningar för platsundersökningarna vid Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun.

MKG skriver till myndigheterna om storregional grundvattenströmning

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit till Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, med en kommentar till deras pågående arbete med frågan om storregional grundvattenströmning och långsiktig miljösäkerhet.

MKG och SNF:s yttrande om finasiella säkerheter och riskavgift i kärnavfallshanteringen

Svenska Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings har lämnat in ett gemensamt yttrande över Riksgäldskontorets rapport gällande uppdraget att utreda finansiella säkerheter och riskavgift i kärnavfallshanteringen.

Svenska Naturskyddsföreningens, SNF, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, anser att:

Fortsatt ekonomiskt stöd till MKG har beviljats av SKI

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2007 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är lägre än det sökta, men är samma summa som beviljades för innevarande år.

Nyhetsbrev 3/2006

Årets sista nyhetsbrev från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är nu klart och utskickat till nyhetsbrevslistan.

Nyhetsbrev 3/2006 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG:s borrhålsrapport på engelska

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, publicerade i vår en rapport om den alternativa metoden djupa borrhål skriven av berggrundsgeologen Karl-Inge Åhäll. Rapporten är nu översatt till engelska.

Informationsmöte för kommuner och miljöorganisationer

Statens kärnkraftsinspektions, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har startat en serie möten för att informera kommuner och miljöorganisationer om deras granskningsarbete.

Slutförvaret behöver övervakas efter tillslutning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i ett brev till myndigheterna påpekat att ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle måste övervakas under mycket lång tid. Kärnkraftsindustrin hävdar på olika möten motsatsen.

MKG ställde frågor på samrådsmöte med kärnavfallskommunerna

Den 6 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda.

KASAM startar genomlysningsprojekt

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har påbörjat ett projekt för att genomföra en genomlysning av kärnavfallsfrågan.

Logga in