Nyheter

Oriktig ansökan om kapselfabrik för kärnavfall

– Kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för radioaktivt kärnkraftsavfall är ett försöka att kortsluta svensk miljölagstiftning. Man vill ge sken av att slutförvarsmetoden är säker och i det närmaste godkänd. Inget kunde vara mer felaktigt, säger Catharina Lihnell Järnhester, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

MKG har lämnat ett yttrande över SKI:s förslag till avgifter enligt "Studsvikslagen" (1988:1537)

MKG har lämnat ett yttrande över Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, förslag till avgift för 2007 enligt lagen om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall mm (”Studsvikslagen” 1988:1537). MKG anser att avgifterna är för låga och att kunskapen om hur mycket pengar som kommer att behövas är bristfällig.

MKG kritiskt till kärnkraftindustrins säkerhetsrapport

Idag presenterar kärnkraftsindustrin en rapport som skulle visa att ett slutförvar för långlivat högaktivt kärnavfall ska vara säkert i 100 000 år. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att rapporten inte svarar på säkerhetsavgörande frågeställningar. Det är ännu inte visat att ett slutförvar klarar en istid.

Kärnkraftsindustrin nekar miljöorganisationerna tillträde till viktigt informationsmöte

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB AB håller den 1 november mellan 9-17 ett informationsmöte om säkerhetsanalysen SR-Can för ett slutförvar av högaktivt kärnavfall.

Motion om alternativa metoder för lagring av radioaktivt avfall

En motion till riksdagen har lämnats in som behandlar behovet av utredning av alternativa metoder att ta hand om kärnavfallet. Motionen är skriven av miljöpartiets Per Bolund och Tina Ehn

Motionen innehåller ett förslag till riksdagsbeslut enligt följande:

MKG kommenterar kärnkraftsindustrins (SKB:s) kommentarer till diskussionen om djupa borrhål i Agenda i SVT 8 oktober

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnar nedanstående kommentarer på synpunkter om metoden djupa borrhål som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, har kommit med efter diskussionen om djupa borrhål i programmet Agenda i SVT den 8 oktober 2006.

Om slutförvaring av kärnkraftsavfall i Sydsvenskan: "Miljörörelsen tar strid om atomsoporna"

Sydsvenskan presenterade den 23 oktober en artikel om diskussionerna kring valet av slutförvaringsmetod för det högaktiva kärnavfallet. Artikelns titel är ”Miljörörelsen tar strid om atomsoporna” och intervjuade är bland annat Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Johanna Sandwall från Statens strålskyddsinstitut, SSI.

Nyhetsbrev 2, 2006

Nyhetsbrev 2/2006 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

SIFO-mätning: Svenska folket underkänner industrins kärnavfallsförvar

Svenska folket tror inte på den slutförvarsmetod som kärnkraftsindustrin avser att söka tillstånd för om en månad. En SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av miljörörelsen visar att sju av tio i stället skulle välja den alternativa metoden djupa borrhål. Ännu fler anser att säkerhet för hälsa och miljö är avgörande för hur och var avfallet ska tas om hand.

Om kärnkraftsavfall i "Agenda" i SVT 1

Agenda i SVT 1 den 8 oktober kl 21.15 innehöll ett inslag om kärnavfallsfrågan. Med i studion fanns Mikael Karlsson, Svenska Naturskyddsföreningens ordförande och kärnkraftsindustrins representant Saida Laârouchi Engström.

Logga in