Nyheter

MKG på DN-debatt – Avfallet från kärnkraftverk kan få säker slutförvaring

På Dagens Nyheters Debattsida publicerades den 1 juni en debattartikel som MKG varit med och författat. Artikeln har titeln: ”Avfallet från kärnkraftverk kan få säker slutförvaring”. I artikeln argumenteras det för att alternativ till kärnkraftindustrins metod KBS måste utredas ytterligare. MKG har tagit fram en rapport som behandlar den alternativa metoden djupa borrhål.

Alternativ metod och plats - nytt informationsblad från MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har tagit fram ett informationsblad som ger MKG:s syn på alternativ metod och plats när det gäller slutförvar av använt kärnbränsle.

Nyhetsbrev 1, 2006

Nyhetsbrev 1/2006 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

Svar på MKG:s frågeställningar till myndigheterna om den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar under en istid

Ett slutförvar för använt kärnbränsle måste vara säkert i minst 100 000 år. Det finns många saker som kan hota den långsiktiga säkerheten. Ett av dem är en istids påverkan på ett slutförvar av KBS-typ.

MKG och SNF på konferensen VALDOR 2006

Konferensen VALDOR 2006 pågick i Stockholm 14-18 maj 2006. VALDOR står för Value in Decisions On Risk. På konferensen gav Johan Swahn från MKG och Mikael Karlsson från SNF den 17 maj en presentation under titeln ”Nuclear Waste, Risks and Sustainable Development”.

MKG höll årsmöte den 4 maj 2006


Den 4 maj höll MKG sitt andra årsmöte sen föreningen bildades. Mötet hölls i Östhammar och kombinerades med ett studiebesök på slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark (SFR).
 

Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) har presenterat sina preliminära rekommendationer till den brittiska regeringen

Den brittiska regeringen har ett särskilt råd för kärnavfallsfrågor Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM). Rådet har i dagarna presenterat en preliminär version av sina rekommendationer för hur den brittiska regeringen ska planera ett slutförvar för kärnavfall.

Pressmeddelande

Radioaktivt kärnavfall riskerar att läcka i framtiden

MKG lyfter frågor i ett brev ställt till myndigheterna SSI och SKI gällande den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar av KBS-typ under en istid

Ett slutförvar för använt kärnbränsle måste vara säkert i minst 100 000 år. Det finns många saker som kan hota den långsiktiga säkerheten. Ett av dem är en istids påverkan på ett slutförvar av KBS-typ.

MKG lyfte frågan om osäkerhet under en istid på möten med Samråds- och MKB-grupp Forsmark 10/3 och MKB-forum Oskarshamn 22/3

Den 10 mars hölls ett möte med Samråds och MKB-grupp Forsmark i Östhammar. Den 22 mars 2006 hölls ett möte med MKB-forum Oskarshamn i Oskarshamn. På bägge mötena lyfte MKG frågan om problem med säkerheten av ett slutförvar under en istid.

Logga in