Nyheter

Inlagor från MKG och Döderhults Naturskyddsförening

Inlagor från MKG och Döderhults Naturskyddsförening inlämnade i samband med samrådsmöte i Oskarshamn den 5 april 2005.

Yttrande över Fud 2004

MKG har lämnat ett yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) Program för forskning, utveckling och demonstration Fud-program 2004.


Läs yttrandet här >>

Kanslichef anställd

Från och med 1 mars arbetar Johan Swahn som MKG:s kanslichef.

KASAM-seminarium om kärnavfallskostnader

Den 16 februari, 2005, höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om kärnavfallskostnader för att diskutera finansieringsutredningens betänkande.

Nedan finns programmet samt dokumentationen från seminariet inklusive KASAM-ledamoten Carl-Reinhold Bråkenhielms presentation. Dessutom finns en länk till finansieringsutredningens betänkande.

Nyhetsbrev 1, 2005

MKG bildat

Samarbetsorganisationen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG bildades den 27 oktober 2004 och inledde sin verksamhet i januari 2005.

Logga in