23 oktober 2006 |

Om slutförvaring av kärnkraftsavfall i Sydsvenskan: "Miljörörelsen tar strid om atomsoporna"

Sydsvenskan presenterade den 23 oktober en artikel om diskussionerna kring valet av slutförvaringsmetod för det högaktiva kärnavfallet. Artikelns titel är ”Miljörörelsen tar strid om atomsoporna” och intervjuade är bland annat Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Johanna Sandwall från Statens strålskyddsinstitut, SSI.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tar inte ställning till vilken metod som slutligen ska användas för slutförvar av högaktivt kärnkraftsavfall. MKG förordar inte en viss metod men vill att den miljömässigt bästa metoden ska användas på den för den metoden miljömässigt bästa platsen. MKG anser däremot att det nu är viktigt att utreda om metoden djupa borrhål har förutsättningar att bli en långsiktig säker slutförvarsmetod. Detta eftersom det finns utredningar som menar att det skulle kunna vara så. Dessutom krävs en utförlig alternativredovisning vid miljöprövningen av verksamheten slutförvaring av högaktivt kärnkraftsavfall enligt Miljöbalken.

MKG anser att det finns en rad problem med att slutförvara ett så farligt avfall nära ytan och att det ser ut att finnas miljöfördelar med djupa borrhål. Metoden djupa borrhål innebär en deponering av kärnavfallet på 3-5 km. På dessa djup har grundvattnet inte kontakt med biosfären och en högre säkerhet eftersom ett läckage inte når människa och natur.

Det är inte bara miljörörelsen som vill att alternativen ska bli mer utredda. Även SSI har i flera år påpekat att alternativet djupa borrhål bör utredas mer utförligt.


Se artikeln på Sydsvenskans hemsida >>

Läs MKG:s kommentarer på kärnkraftindustrins kommentarer på djupa borrhål >>

Läs mer om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in