9 december 2005 |

Oss skriver till länsstyrelsen och yttrar sig över Östhammars kommuns planer

MKGs medlemsorganisation Oss har skrivit till Länsstyrelsen i Uppsala län för att påtala bristerna i den pågående MKB-processen och Oss uppmanar länsstyrelsen att arbeta för att en oberoende aktör får överta ansvaret för MKB-processen.

Oss har även lämnat in ett yttrande till Östhammars kommun över deras förslag till hur kommunen ska kommunicera slutförvarsfrågan med kommuninnevånarna. Oss vill att kommunen fokuserar på att skapa dialog och fånga upp åsikter i stället för att informera om sådant som avfallsbolaget redan informerar om.

Oss hemsida >>

Oss skrivelse till Länsstyrelsen >>

Logga in