25 april 2017 |

Östhammars kommun: Ja till folkomröstning om kärnbränsleförvar den 4 mars 2018

Östhammars kommunfullmäktige beslutade den 25 april att säga ja till en rådgivande folkomröstning om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Resultatet av folkomröstningen kommer att bli en del av det beslutsunderlag som tas fram inför kommunens svar till regeringen inför tillåtlighetsprövningen. Folkomröstningen kommer att hållas söndagen den 4 mars 2018. Vid den tidpunkten beräknas mark- och miljödomstolen, samt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ha lämnat sina utlåtanden över kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om kärnbränsleslutförvaret till regeringen.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har ansökt om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, i Östhammars kommun. Ansökan prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnade i mars besked om att kärnavfallsbolagets kärnbränsleförvarsansökan ska planeras för huvudförhandling med början i september 2017. Efter huvudförhandlingen kommer miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att lämna ett varsitt yttrande till regeringen. Regeringen ska innan sitt beslut i tillåtlighetsfrågan höra med Östhammars och Oskarshamns kommuner om deras ställningstagande.

Den 25 april fastställde Östhammars kommunfullmäktige att invånarna i kommunen ska få säga sitt i frågan. En rådgivande folkomröstning kommer därför att hållas den 4 mars 2018. Frågan som kommer att ställas blir: ”Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark?”. Resultatet av folkomröstningen kommer att bli en del av det beslutsunderlag som tas fram inför kommunens svar till regeringen.

 

Länkar:

Nyhet i UNT ”Ja till folkomröstning är klubbat”, 170226 >>

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida om att majoriteten i Östhammars kommun föreslår en folkomröstning, 160415 >>

Logga in