22 februari 2006, 23:00 |

Kasam-seminarium om "Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?"

Den 23 februari kommer Kasam (Statens råd för kärnavfallsfrågor) att hålla ett seminarium med titel ”Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?”. Bakgrunden till detta seminarium är att kärnavfallsbolaget (SKB) kommer under 2006 att ansöka för att få anlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle.Enligt miljöbalken ska en ansökan för tillstånd av en miljöfarlig verksamhet innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. I den ska ingå ”en redovisning av alternativa platser om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd”. (6 kap 7 § miljöbalken)Kasam menar att det finns många bedömningar av vad som är alternativ till plats och metod i KBS-3-projektet i miljöbalkens mening och hur utförligt de ska redovisas.Syftet med seminariet är enligt Kasam att:

  • ”ge insikter om innebörden av tillämpliga lagbestämmelser,
  • diskutera rimliga tolkningar av miljöbalkens bestämmelser om alternativ avseende tid och plats inför en ansökan att anlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle.”

Inbjudningar till detta seminarium hanteras av Kasam.Länk till Kasams hemsida: www.sou.gov.se/kasam

Logga in