14 november 2008 |

Nytt centrum för strålskyddsforskning

Den 14 november invigdes ett nytt centrum för strålskyddsforskning, Centre for Radiation Protection Research, CRPR, vid Stockholms universitet. Centrumbildningen har en internationellt sett unik utrustning för studier av hur låga stråldoser från joniserande strålning påverkar människor och miljö.

Vid CRPR kommer forskning kring riskerna med låga doser från exempelvis radon, röntgen och kärnkraft att bedrivas. Centret ska verka för en hög nationell kompetens i strålskyddsfrågor och ge information till allmänhet och beslutsfattare i frågor som rör verkan av strålning.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt att den mest aktuella kunskapen om hur strålning kan skada människa och miljö används vid utvärderingen av industrins arbete med ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Det är även viktigt vid jämförelse av alternativa metoder och platser. Av speciell vikt är att den växande kunskapen om mekanismer som kan ge skador vid lågdosstrålning från konstgjorda radioaktiva isotoper uppmärksammas.

Vid CRPR finns forskare verksamma inom områdena strålningsbiologi, radioekologi samt strålningsdosimetri vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, finansierar sedan 2008 tre forskartjänster inom strålningsbiologi, strålningsdosimetri samt radioekologi. Föreståndare för centret är Mats Harms-Ringdahl, professor i strålningsbiologi.

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

Pressmeddelande på Stockholms universitets hemsida >>

Logga in