Sakgranskningsfasen

Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, sakgranskningsfas startades formellt den 29 januari 2016 då ansökan kungjordes av både myndighet och domstol. SSM har dock, pararellt med väntan på kompletteringsinlämningar, sakgranskat ansökan sedan den 12 oktober 2012. Under 2015 har även SSM publicerat preliminära resultat från sin granskning. Nyheter om dessa händelser hittar du bland länkarna nedan.

Vid årskiftet 2017/2018 väntas SSM att skicka sitt yttrande till regeringen som tar beslut om tillstånd. 

Remiss i sak
Under sakgranskningsfasen skickade myndigheten, den 28 april 2014, ut ansökningshandlingarna på en bred remiss. Vid kungörelsen av ansökan uppmanas även allmänheten att skicka in sina synpunkter.

Här kan du läsa mer, ladda ner remisserna och de inkommande remissvaren >>

Kompletteringsinlämningar
Här finns de kompletteringskrav som SSM skickat till SKB samt de svar och kompletteringar som SKB skickar in.
SSM 2011/2426 – Kompletteringar Slutförvar >>


Händelser i sakgranskningen:

2016

Nyhet om att SKB anser att remissynpunkter inte behöver bemötas, 161031 >>

Nyhet om SSM:s yttrande i sak till domstolen, 160629 >>

SSM:s interna beslutsdokument om att kungöra ansökan 160121 >>

SSM:s kungörelse riktad till allmänheten, publicerat i bl.a. DN, SvD, UNT >>

Nyhet om att SSM kungjort ansökan, 160129 >>

2015
Nyhet om att SSM uppdaterar sin svarsstid för remissynpunkter, 151222 >>

Nyhet om att SSM publicerar preliminära granskningsresultat - Platsvalsfrågor, 151117 >>

Nyhet om att SSM publicerar sina första preliminära granskningsresultat av slutförvaret för använt kärnbränsle, 150624 >> 

2014
SSM:s remiss – granskning av SKB:s slutförvarsansökan, 140428 >>

Nyhet om att SSM skickar ut SKB:s ansökan om ett slutförvar på remiss i sak >>

2012
SSM:s beslut om att inleda den fördjupade sakgranskningsfasen för de områden där så kan ske, 121012 >>

Logga in