31 oktober 2016 |

Samråd om utökat markförvar i Ringhals

Ringhals AB bjuder in närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter till samråd om utökning av lagringsvolym i Ringhals markförvar för mycket lågaktivt avfall. Syftet med samrådet är att informera om den planerade verksamheten och att inhämta synpunkter på bland annat inriktning och innehåll i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. Ringhals AB önskar att få in synpunkter senast den 31 oktober 2016.

Tid: Senast den 31 oktober
Plats: Synpunkter och frågor kan mailas till catarina.ardell(at)vattenfall.com eller med brev till Catarina Ardell, Vattenfall Teknik, Spelhagsvägen 17, 611 31 Nyköping


Länkar:

Inbjudan till samråd om utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall >> 

Samrådsunderlag >>

Information om Ringhals på Vattenfalls hemsida >>

Logga in