5 december 2005 |

Samrådsmöte om inkapslingsanläggning

SKB AB har under november hållit vad de kallar de sista samrådsmötena innan ansökan för inkapslingsanläggningen lämnas in för granskning enligt kärntekniklagen.

MKG har med anledning av samråden lämnat in skriftliga synpunkter på bland annat MKB-dokumentets innehåll och på hur ansökningsförfarandet är upplagt. Även MKGs medlemsorganisationer Döderhults Naturskyddsförening och Oss har lämnat in skriftliga synpunkter och frågor.

Läs MKGs inlaga från mötet i Östhammar >>


Läs MKGs inlaga från mötet i Oskarshamn >>


Läs Döderhults Nf inlaga >>


Läs Oss inlaga >>

Logga in