16 mars 2015 |

SKB lämnar in en samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten till SSM

Den 30 september 2014 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en komplettering till Strålsäkerhetsmyndigheten i granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kompletteringen handlade om den sedan länge tvistade frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten och om det är en risk för den långsiktiga säkerheten i slutförvaret. Myndigheten var inte nöjd med kompletteringen och begärde en samlad redovisning och mer underlag. Den 16 mars 2015 skickade bolaget in sin komplettering. Bolaget förnekar fortfarande att det finns en kopparkorrosionsprocess i syrgasfritt vatten. Kompletteringen finns nedan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, analyserar nu den senaste kompletteringen.

Det har under flera år funnits en debatt bland forskare om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Frågan har varit viktig eftersom den kan påverka den långsiktiga säkerheten för kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s planerade slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kärnavfallsbolaget har de senaste åren, mitt i pågående prövning av slutförvarsansökan, tvingats bedriva egen forskning i frågan. Den 30 september lämnade bolaget in en komplettering av ansökan i form av en lägesrapport med två bilagor till Strålsäkerhetsmyndigheten. Bolaget framförde i rapporten sin ståndpunkt i frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Bolaget menade att omfattningen av korrosion är så oerhört liten att den inte har någon praktisk betydelse. Det vill säga att korrosion inte påverkar säkerheten av de kopparkapslar som ska förvara det använda kärnbränslet, så länge de ligger i syrgasfritt vatten. Den 29 oktober meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten att bolaget behöver komplettera med ytterligare redovisningar och visa underlagsrapporterna från en av de studier som utförts. Myndigheten klagade på motstridiga resultat och ville se en samlad redovisning inklusive slutsatser av all information avseende kopparkorrosion. 

Den 16 mars 2015 skickade kärnavfallsbolaget in sin komplettering. De håller fast vid sin ståndpunkt. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, analyserar nu den senaste kompletteringen.

 

Länkar: 

 Svar till SSM på begäran om komplettering med samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 150316 >> 
Bilaga 1. Samlad redovisning om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten SKBdoc 1473304 ver 1.0, 150316 >>
Referens 1 för bilaga 1: SKBdoc 1473303 ver 1.0. Evaluation of evidence for copper corrosion products presented in Hultquist et al. (2013) Lars Werme>>
Referens 2 för bilaga 1: Copper in ultrapure water et al. Department of Chemistry Ångström Laboratory 2015 SKBdoc 1470267 ver 1.0.>>
Referens 3 för bilaga 1: Analyses on copper samples from Micans Berastegui et al. Department of Chemistry Ångström Uppsala university, 150313 SKBdoc 1473479 ver 1.0 >>
Bilaga 2. Certificate of Analysis Copper 99.9% lot H13U014. Alfa Aesar. SKBdoc 1462347 ver 1.0>>
Bilaga 3. Manus till SKB TR-15-03 Study of H2 gas emission in sealed compartments containing copper immersed in 02-free water, Johansson J, Blom A, Chakharkina A, Pedersen K, 2015.. Micans. Manus till SKB TR-15-03. SKBdoc 1472455 ver 1.0 >> 

SKB:s pressmeddelande ”SKB lämnar in samlad redovisning av studierna om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten”, 150317 >> 

Kompletteringen på SKB:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

14-10-29 SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion >> 

14-10-03 MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida >> 

14-09-30 SKB till SSM: Det finns ingen kopparkorrosion i syrgasfritt vatten >>

15-02-26 MKG kommenterar SSM:s granskning av SKB:s forskning om kopparkorrosion >>

SSM får en tidigare hemlig rapport om "oväntad" kopparkorrosion från SKB, 150108 >>

Här hittar du samtliga nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion listade >>

Logga in