14 april 2016 |

SKB lämnar in oombedda lägesrapporter om kopparkapseln till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har på eget initiativ lämnat in två lägesrapporter rörande kopparkapseln som är tänkt att användas för slutförvaring av använt kärnbränsle. Den ena rapporten rör problem med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Den andra tar upp andra frågor som rör problem med kopparkapselns långsiktiga integritet utgående från material som är taget från SKB:s pågående arbete med forsknings- och utvecklingsprogrammet Fud-16. SKB vidhåller enligt rapporterna att det inte är några problem med korrosion eller andra processer som kan påverka kopparkapseln trots den ökade kritiken från svenska och internationella forskare. 

SKB berättar i rapport en om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten om de två projekt de själva bedriver vid Uppsala universitet och vid Microbial Analytics AB, Micans. Enligt bolaget ska det komma bolagsrapporter rörande de båda projekten april 2016. SKB skriver också i rapporten om de vetenskapliga publikationer som publicerats under 2015 och som säger emot SKB:s resultat. SKB håller fast vid, trots den växande kritiken från svenska och internationella forskare, att det inte finns något vetenskapligt stöd för en korrosionsprocess för koppar i syrgasfritt vatten. 

I sin andra rapport till SSM tar SKB upp, förutom frågor om korrosion, även frågor om kopparkrypning, kapselns konstruktion, kapseltillverkning och kontroll och provning. 

Båda rapporterna finns för nedladdning nedan.

 

Länkar:

Mail från SKB - Kunskapsläget om kapseln, 160414 >>

Bilagor (pdf:er):

- Kunskapsläget om kapseln >>

- 1 "Ytterligare information om kopparkorrosion i rent vatten" >>

- 2 "Lägesrapport om SKB:s pågående och planerade arbeten kring utveckling av kapseln" >>

Nyhet på MKG:s hemsida om de två nya rapporterna som visar att koppar korroderar i ett syrgasfritt slutförvar, 151005 >>

Samlade nyheter om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Logga in