15 juni 2010 |

SKB ordnade frukostseminarium om kopparkorrosion

På morgonen den 15 juni anordnade Kärnavfallsbolaget, SKB ett frukostseminarium om kopparkorrosion. På seminariet redovisade bolaget sin bild av kunskapsläget om kopparkorrosion.

På seminariet medverkade bland andra SKB:s forskningschef Peter Wikberg och Saida Laârouchi Engström, chef för avdelningen Miljö och Samhälle, med inledande presentationer. Sedan redovisade två forskare nära knutna till SKB, Ivars Neretnieks och Fraser King, sina bilder av det vetenskapliga läget. Slutligen redovisade den till SKB numera knutna konsulten Kjell Andersson SKB:s pågående arbete med forskning om kopparkorrosion i syrefritt vatten.

Ivars Neretnieks är professor emeritus vid KTH och är en av de svenska universitetsforskare som varit närmast knutna till SKB genom åren. På seminariet hade Ivars Neretnieks fått i uppdrag att förklara att även om den korrosionsprocess i en syrefri miljö som forskare vid KTH menar att SKB försummat finns, så påverkar den inte den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar. Förutom presentationen så släppte SKB på mötet ett dokument som redovisade Neretnieks argumentation. Med på seminariet var även en av KTH-forskarna, Peter Szakálos, som påpekade att alla antaganden som gjorts av Ivars Neretnieks gällde för absolut rent vatten. Han menade att resultaten kunde bli helt annorlunda, och förmodligen betydligt sämre för kopparkapselns säkerhet, om antaganden i stället gjordes som stämmer överens med det vatten och den miljö som finns i slutförvaret.

Fraser King är en kanadensisk forskare/konsult som har arbetat med kopparkorrosion åt SKB i många år. På seminariet hade Fraser King flugits in och fått i uppdrag av SKB att göra en allmänt förtroendeskapande beskrivning av kopparkorrosion.

Kjell Andersson, som tidigare arbetat åt Kärnavfallsrådet, är nu konsult åt SKB anlitat för att leda ett separat projekt med forskning om kopparkorrosion i en syrefri miljö. Kjell Andersson berättande om projektet som dels ska upprepa de laboratorieförsök som KTH-forskarna utfört, dels ska studera ett äldre provrör med en koppartråd i. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG är med i en referensgrupp knutet till projektet. Mer om projektet finns via länkar nedan som dels går till en nyhet om det andra referensgruppsmötet, dels till en nyhet om att MKG har skickat ett brev till SKB där föreningen upprepar sin syn på att SKB även bör inleda långtidsförsök om kopparkorrosion i en simulerad slutförvarsmiljö i laboratorium, dels bör ta upp nästa provpaket i det så kallade LOT-projektet i berglaboratoriet i Äspö.

Länkar:

SKB:s inbjudan till frukostmöte om kopparkorrosion >>

Saida Laârouchi Engströms inledande presentation >>

Peter Wikbergs presentation om SKB:s forskning >>

Ivars Neretnieks presentation om kapselns roll i säkerhetsanalysen >>

Ivars Neretnieks uppsats om ”A note on the rate of corrosion of copper canisters in a KBS-3 type repository, draft 2009-11-12, revised 2010-06-13” >>

Fraser Kings presentation om kopparkorrosionsstudier >>

Kjell Anderssons presentation om SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

Länk till nyhet om Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings brev till kärnavfallsbolaget SKB med synpunkter på bolagets kopparkorrosionsforskning 100622 >>

Länk till nyhet om kärnavfallsbolaget SKB:s andra referensgruppsmöte om forskning om kopparkorrosion i en syrefri miljö 100607 >>

Logga in