27 februari 2015 |

SKB:s komplettering om kopparkorrosion återigen försenad

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att den komplettering som bolaget ska lämna in till myndigheten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, återigen blir försenad. Nu meddelar bolaget att kompletteringen väntas i slutet av mars.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle klagat på att de lägesrapporter som kraftindustrins kärnavfallsbolag lämnat in i frågan om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Bolagets svar på kompletteringskraven har inte varit heltäckande och har ibland visat motstridiga resultat. Myndigheten vill se en samlad redovisning av bolagets svar samt att kärnavfallsbolaget ska tillhandahålla en underlagsrapport som innefattar en fullständig redovisning av de resultat som finns från bolagets försök i laboratoriet Mican i Mölnlycke. 

Den 14 januari meddelade bolaget i en tidsplan över kompletteringsleveranser att bl.a. kompletteringen rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten blir försenad till februari 2015. 

Den 27 februari meddelade bolaget till Strålsäkerhetsmyndigheten att det nu istället blir i slutet av mars. Bolaget hänvisar till en försenad leverans av rapporten från Micans i Mölnlycke. 

Läs MKG:s tidigare nyheter om myndighetens begäranden och bolagets svar, som finns länkade nedan.

 

Länkar:

SKB:s komplettering om kopparkorrosion försenad, 150114 >>

SKB låter återigen myndigheten vänta på svar om kopparkorrosion, 141128 >>

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion, 141029 >> 

MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida, 141103 >>

Alla nyheter om kopparkorrosion finner du samlade på MKG:s hemsida >>

Logga in