14 januari 2015 |

SKB:s komplettering om kopparkorrosion försenad

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat att den komplettering som bolaget ska lämna in till Strålsäkerhetsmyndigheten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, blir försenad. Istället för 30 januari anges nu istället februari.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle klagat på de lägesrapporter som kraftindustrins kärnavfallsbolag lämnat in i frågan om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Bolagets svar på kompletteringskraven har inte varit heltäckande och har ibland visat motstridiga resultat. Myndigheten vill se en samlad redovisning av bolagets svar samt att kärnavfallsbolaget ska tillhandahålla en underlagsrapport som innefattar en fullständig redovisning av de resultat som finns från bolagets försök i laboratoriet Mican i Mölnlycke. 

Den 14 januari meddelade bolaget i en tidsplan över kompletteringsleveranser att bl.a. kompletteringen rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten blir försenad till februari 2015. Läs MKG:s tidigare nyheter om myndighetens begäranden och bolagets svar, som finns länkade nedan.

 

Länkar:

SKB låter återigen myndigheten vänta på svar om kopparkorrosion, 141128 >>

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion, 141029 >> 

MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida, 141103 >>

Alla nyheter om kopparkorrosion finner du samlade på MKG:s hemsida >>

Logga in