29 oktober 2014 |

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion

I kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s senaste lägesrapport bortförklarades enligt MKG:s mening riskerna med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, med hänvisningar till egna studier. Den 29 oktober har Strålsäkerhetsmyndigheten meddelat att bolaget ska komplettera med ytterligare redovisningar och visa underlagsrapporterna från en av de studier som utförts. Myndigheten klagar på motstridiga resultat och vill se en samlad redovisning inklusive slutsatser av all information avseende kopparkorrosion. 

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har sedan i april 2012 lämnat in rapporter till myndigheten med lägesbeskrivningar om den pågående forskningen om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Frågan om kopparkorrosion är högaktuell i granskningsprocessen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, med tanke på den långsiktiga säkerheten av förvaret. Samtliga lägesrapporter från SKB har innehållit argument för att denna korrosionsprocess inte är trolig. Den 30 september 2014 har bolaget skickat in en lägesrapport där de hävdar att de nu fått klarhet i frågeställningen, att den lilla korrosion som eventuellt sker inte har någon betydelse. Bolaget skriver på sin hemsida att de försök som bolaget utfört vid Uppsala universitet och vid laboratoriet Mican i Mölnlycke visar att ”det är inte korrosion som orsakat den vätgasutveckling som observerats i tidigare försök”.

Den 29 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar ansökan om ett slutförvar, en begäran om komplettering. SSM vill se en samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten och förtydligande av senaste resultat. SSM anser att SKB:s lägesrapporter inte varit heltäckande och att de ibland visat motstridiga resultat. SSM vill se en utförligare redovisning av vilken betydelse korrosion kan ha för den långsiktiga säkerheten. SSM skriver också att SKB ska tillhandahålla underlagsrapporter och resultat från försöken vid laboratoriet Mican. Det saknas också diskussioner från ytterligare studier som utförs av SKB i frågor relaterade till riskerna med korrosion. SSM vill se en tidplan som visar när de beräknas vara klara.  

SSM önskar svar på sin begäran eller en tidplan för när svar kan lämnas senast den 30 november 2014.

 

Länkar: 

SSM:s begäran om komplettering, 141029 >> 

Nyheter på MKG:s hemsida:

Om SSM:s kompletteringskrav rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 120214 >> 

Om SKB:s senaste inlämnade lägesrapport, 140930 >> (här finner du också länkar till tidigare inlämnade rapporter)

Om MKG:s synpunkter på SKB:s lägesrapport, 141003 >> 

Alla nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion finner du samlade här >> 

Logga in