24 november 2010 |

SSM kommenterar SKB:s kopparkorrosionsforskning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har lagt ut en kommentar på sin hemsida efter det att uppgifterna om att kärnavfallsbolaget SKB:s dolt forskningsresultat från rörande kopparkorrosion varit föremål för mediauppmärksamhet. Myndigheten poängterar att den särskilt kommer att fokusera på kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforsknings vetenskaplighet i den kommande ansökan.

 SSM skriver på sin hemsida under rubriken ”Fokus på Kopparkorrosion”:

”Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat delar av Svensk Kärnbränslehantering (SKB:s) forskning när det gäller kopparkorrosion. Granskningsrapporten visar att SKB valt att inte redovisa alla mätvärden. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer nu särskilt att fokusera på att granska vetenskapligheten i korrosionsfrågan när SKB i mars lämnar in sin ansökan om att få slutförvara kärnkraftsindustrins använda kärnbränsle.”

Eftersom kommentaren endast ligger på förstasidan på SSM:s hemsida är det möjligt att länken till den sidan inte visar myndighetens kommentar. Därför finns det även en bild nedan som visar hemsidan som den såg ut 24 nov 2011.

Nedan finns även en länk till en nyhet på MKG:s hemsida om att föreningen skrivit till SKB med anledning av att det avslöjats att bolaget fuskat i sin redovisning av forskningsresultat. Där finns även den granskningsrapport (SSM 2010:17) som SSM hänvisar till i sin kommentar.

Länkar:

Till SSM:s hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet 101112 >>

Jpg-fil med bilden av SSM:s hemsida 101124 >>

Logga in