23 juni 2010 |

SSM beskriver den kommande ansökningsprocessen

Det första nummer av tidskriften Strålsäkert, som ska vara Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s utåtriktade publikation, har publivcerats. I artikeln "Myndigheten gör sig redo för ansökan om slutförvar" finns en intervju med Patrik Borg, utredare på enheten för slutförvaring av radioaktivt avfall.  Där svarar han på frågor om den kommande ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle som kärnavfallsbolaget SKB planerar att lämna in vid årsskiftet.

"När det gäller uppförandet av byggnaderna och driften har vi erfarenhet från flera befintliga kärntekniska anläggningar", berättar Patrik Borg, "Det som är speciellt här är att det rör sig om en helt ny typ av anläggning, ett geologiskt slutförvar, som förutsätter en analys av den långsiktiga strålsäkerheten".

Länkar:

Artikeln "Myndigheten gör sig redo för slutförvarsansökan" i Tidskriften Strålsäkert nr 1, 2010 på SSM:s hemsida 2010-06-23 >>

Hela numret av tidskriften Strålsäkert, nr 1, 2010 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM har gett ut ett dokument som beskriver granskningsrutinererna för en slutförvarsansökan >>

Logga in