Nyheter 2009

MKG yttrar sig till Kärnavfallsrådet över rapport om djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, har lämnat ett yttrande på en remiss som Kärnavfallsrådet gjort av en rapport som professor Karl-Inge Åhäll lämnat in till rådet. Rapporten heter "Brister i redovisningen av djupa borrhål som alternativmetod inför MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar".

MKG medverkade på EU-möte för "atomattachéer" i Oskarshamn

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn medverkade på ett seminarium som Miljödepartementet arrangerade under ett EU-möte där EU:s så kallade "atomattachéer" samlades i Oskarshamn den 12–15 juli.

MKG genomförde seminarium i Almedalen

Under Almedalsveckan genomförde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tillsammans med Naturskyddsföreningen ett seminarium om kärnkraft och kärnavfall. Seminariet ägde rum i Visby hamn på kärnavfallsbolaget SKB:s kärnavfallstransportfartyg Sigyn.

Nya rön om kopparkorrosion kan hindra export av slutförvarsmetod för högaktivt kärnavfall

Kärnavfallsbolaget SKB vill exportera sin KBS-metod för slutförvaring av högaktivt kärnavfall till andra länder. Men forskare på KTH har visat att kopparkapseln som ska hindra radioaktiva läckage kan korrodera sönder mycket snabbare än bolaget hävdar. Risker för den långsiktiga säkerheten med metoden hotar därför exportplanerna.

PRESSINBJUDAN: Seminarium om slutförvarsfrågan 3/7 kl 10.30 på Sigyn

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB har nyligen valt plats för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Bolaget valde en plats i direkt anslutning till Forsmarks kärnkraftverk för genomförande av sin KBS-metod. Det högaktiva kärnavfallet måste hållas isolerat från människa och miljö i hundratusentals år.

Nyhetsbrev 2/2009 juni

Nyhetsbrev 2/2009 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG och Naturskyddsföreningen deltog på VALDOR 2009

MKG och Naturskyddsföreningen deltog på konferensen VALDOR 2009 den 8-11 juni. Tillsammans presenterade föreningarna sin syn på hur de samhälleliga målen måste hanteras bättre i en kärnavfallsprocess. MKG gjorde även en presentation om kärnvapenspridningsrisker med slutförvar och en om platsvalsprocessen i Sverige. Presentationerna finns nedan.

SKB:s slutförvarsmetod har brister: Djupa borrhål kan vara bättre

Idag tänker kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB välja Östhammar eller Oskarshamn som slutförvarskommun.
"– Nya rön visar att industrins KBS-metod har brister i de konstgjorda barriärerna av koppar och lera", säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. "SKB är inte redo för ett platsval innan metoden är tillräckligt utredd."

Industrin vill ansöka om att slutförvara högaktivt kärnavfall i Östhammars kommun

Idag har kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB beslutat att slutförvaret för högaktivt kärnavfall ska ligga vid Forsmark i Östhammars kommun. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, hade väntat sig att valet skulle bli Forsmark.

MKG lämnar yttrande om djupa borrhål till Strålsäkerhetsmyndigheten

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten som i huvudsak behandlar den alternativa metoden djupa borrhål. MKG menar att djupa borrhål måste utredas vidare och att den kan vara både säkrare och billigare än KBS-metoden.

Logga in