Nyheter 2009

Industrin vill inte ha ett extra samråd med miljöorganisationer

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har tidigare sagt att de i juni 2009 kommer att meddela vilken av platserna Oskarshamn och Östhammar som blir deras fokus i ansökan för att bygga en slutförvarsanläggning av KBS-typ. Med anledning av detta författade, i början av maj 2009, Naturskyddsföreningen och MKG tillsammans en samrådsinlaga.

Kärnavfallsrådet skickar ut underlag om djupa borrhål på remiss

Kärnavfallsrådet har fått ett underlag från professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstad universitet om brister i redovisningen av djupa borrhål som alternativmetod inför MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar. Rådet har skickat ut underlaget på remiss och vill ha svar senaste den 15 juli.

Linda Birkedal ny ordförande i MKG

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har en ny ordförande. Linda Birkedal från Naturskyddsföreningen kommer att leda styrelsens arbete det närmaste året. MKG granskar kärnkraftsindustrins arbete med att ta fram en slutförvarsmetod för använt kärnkraftsbränsle. Föreningen är kritisk mot den metod som industrin vill använda.

MKG har hållit årsmöte

Den 14 maj 2009 höll MKG sitt femte årsmöte sedan föreningen bildades. Mötet hölls i Stockholm. MKG fick vid årsmötet en ny ordförande. Linda Birkedal från Naturskyddsföreningen kommer att leda styrelsens arbete.

Till styrelse för MKG fram till nästa årsmöte valdes:

Kärnavfallsrådet kritiserar industrins arbete med buffert och återfyllnad

Kärnavfallsrådet höll den 11 maj ett öppet rådsmöte där intresserade och allmänhet fick vara med. Ämnet för rådets möte var buffert och återfyllnad. Willis Forsling, som är ledamot i Kärnavfallsrådet, kritiserade industrins arbete med frågan. Över lag är Kärnavfallsrådet inte nöjda med hur buffertfrågan har hanterats av industrin.

Nyhetsbrev 1/2009 maj

Nyhetsbrev 1/2009 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG submits a consultation document to the industry regarding the choice of site

Today, MKG together with the Swedish Society for Nature Conservation [SSNC] submit a consultation document to the Swedish power industry’s nuclear waste company SKB, giving their views on the choice of site for a final repository for spent nuclear fuel.

Inte klart att välja plats för kärnavfallslager

Trots risken för rostande kopparkapslar och lera som inte beter sig som datakalkylerna beräknat är kärnavfallsbolaget SKB på väg att pressa fram ett förtida platsval för var kärnavfallet ska deponeras. Naturskyddsföreningen och MKG anser att flera frågetecken måste klaras ut innan industrin låser sig för en viss plats.

MKG lämnar samrådsinlaga till industrin om platsvalet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen lämnar idag över en samrådsinlaga till Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB. På så vis framför föreningarna sina synpunkter i samrådet på platsvalet för etablering av ett slutförvar för kärnavfall.

MKG deltog på industrins internationella konferens om kärnavfall

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, höll i början av maj 2009 en internationell konferens. Representanter från kärnavfallsområdet fanns från Frankrike, Kina, USA, Finland, Belgien, Tyskland, Kanada och Sverige.

Logga in