Nyheter 2009

MKG deltog på allmänt samråd i Figeholm i Oskarshamns kommun

Den 4 februari hölls ett allmänt samrådsmöte i Oskarshamns kommun. Mötet ägde rum på Figeholms konferensanläggning och föregicks av en presentation av den tänkta gestaltningen av slutförvarets delar ovan jord och transportfrågor. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor på mötet.

Regeringen vill ha granskning av Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har genom ett beslut den 22 januari gett Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att begära en internationell granskning av myndigheten och dess tillsynsverksamhet hos det internationella atomenergiorganet, IAEA. Myndigheten skall rapportera resultatet av granskningen till regeringen. Förslaget är att en sådan granskning genomförs 2012.

Ökande kostnader för kärnavfallet

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB redovisade i början av januari till Strålsäkerhetsmyndigheten den senaste uppskattningen av kostnaderna för att ta hand om kärnavfallet. Redovisningen sker i en rapport som heter PLAN 2008.

Logga in