Nyheter 2010

MKG på workshop för kärnavfallsaktörer i Las Vegas

MKG:s ordförande Kenneth Gunnarsson deltar på en workshop för kärnavfallsaktörer (Workshop on Stakeholder Confidence) i Las Vegas den 5-11 december. Mötet arrangerades av det internationella atomenergiorganet IAEA och Sandia national Laboratories.

Fortsatta medel till MKG för 2011

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 29 november Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 1 925 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2011. Föreningen hade sökt 2 500 000 kr, det belopp som en förening högst kan erhålla från fonden.

MKG deltog i utskottsförhör i EU-parlamentet

Den 1 december anordnade EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi ett öppet utskottsförhör. Temat för mötet var ”Management of spent fuel and radioactive waste” och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, kanslichef Johan Swahn deltog med en presentation om kärnavfallssituationen i Sverige.

SSM kommenterar SKB:s kopparkorrosionsforskning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har lagt ut en kommentar på sin hemsida efter det att uppgifterna om att kärnavfallsbolaget SKB:s dolt forskningsresultat från rörande kopparkorrosion varit föremål för mediauppmärksamhet. Myndigheten poängterar att den särskilt kommer att fokusera på kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforsknings vetenskaplighet i den kommande ansökan.

Endast några hemliga forskningsrapporter om kärnavfall släpps av SKB!

Efter att det avslöjats att SKB har dolt forskningsresultat i sin kärnavfallsforskning i Äspölaboratoriet har bolaget gått med på att offentliggöra några fler rapporter som fram till idag varit interna och hemliga. Det är fråga om rapporter som finns i den så kallade IPR-serien som redovisar några, men inte alla, resultat från bolagets forskning i berglaboratoriet vid Äspö.

SKB svarar på MKG:s skrivelse om vetenskaplighet och öppenhet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 12:e november ett brev till kärnavfallsbolaget SKB. Brevet behandlar upptäckten att SKB avsiktligt dolt forskningsresultat gällande kopparkorrosion.

Vetenskaplig artikel från KTH-forskare om vätgasproduktion under kopparkorrosionsprocesser i syrgasfritt rent vatten

KTH-forskaren Gunnar Hultqvist har tillsammans med fem andra forskare har publicerat en artikel i den vetenskapliga tidsskriften ”Corrosion Science”. Artikeln handlar om vätgasproduktion under kopparkorrosionsprocesser i syrgasfritt rent vatten (”Hydrogen gas production during corrosion of copper by water”).

Seminarium om bästa möjliga teknik (BAT)

Den 17 november arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium om bästa möjliga teknik – tolkning och användning inom olika avfallsområden. Seminariet är en del i Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram. På seminariet medverkade bl.a. Ulf Bjällås, f.d.

Nyhetsbrev 3/2010

Nyhetsbrev 3/2010 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Broschyr om tillståndsprocessen

 

Kärnavfallsbolaget har bestämt sig för att skicka in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark den 16 mars 2011. Om Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen anser att ansökan är komplett börjar en flerårig granskning. MKG har gett ut en broschyr om hur kommande tillståndsprocess för slutförvaret av det använda kärnbränslet kommer att gå till.

 

Logga in