Nyheter 2010

MKG på Centerns kommundagar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, fanns representerade med en utställning på Centerpartiets kommun- och landstingsdagar. Dagarna hölls 5-6 februari i Göteborg.

Ny amerikansk kommission för Amerikas slutförvarsfråga

Förra året beslutade USA för att överge sina planer på slutförvaring av högaktivt avfall i Yucca Mountain i Nevade. Nu har amerikas energiminister Steven Chu skapat en kommission med uppdraget att utreda olika långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt kärnavfall.

Naturskyddsföreningens yttrande över ny kärnkraft och atomansvar

Naturskyddsföreningen har lämnat sina synpunkter på förslag till ny kärnkraftslagstiftning, ”Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar” SOU 2009:88.

Naturskyddsföreningens synpunkter kan sammanfattas så här:

Expertutlåtanden från Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium i november klara

I mitten av november 2009 höll Kärnavfallsrådet ett internationellt vetenskapligt seminarium om kopparkorrosion. De expertutlåtanden som en internationell panel skulle leverera till rådet efter seminariet finns nu tillgängliga. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att utlåtandena inte ger information som kan avgöra kontroversen kring kopparkorrosion.

Logga in