Nyheter 2010

SKB lämnar in sin ansökan om ett slutförvar den 16 mars 2011

Kärnavfallsbolaget SKB har tidigare gett besked om att ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle kommer att lämnas in till myndigheten vid årsskiftet 2010/2011. Nu meddelar SKB, efter ett styrelseseminarium, att ansökan planeras lämnas in den 16 mars 2011.

MKG ställer frågor till SKB om kommande ansökan

Den 7:e september skrev Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett brev till kärnavfallsbolaget SKB med tre frågor om den kommande ansökan bolaget har sagt sig planera att skicka in vid årsskiftet. Den första frågan rörde om SKB planerar att skicka in ansökan till, Nacka eller Växjö miljödomstol.

Remiss om höjd avgift innan Studsvikslagen eventuellt upphör

Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat en skrivelse till Miljödepartementet för att anmäla att myndigheten tycker avgifterna till Kärnavfallsfonden för 2011 enligt den så kallade Studsvikslagen bör höjas. Myndigheten har tidigare föreslagit att beslutet att låta lagen upphöra den 1 januari 2012 ska upphävas.

Tredje mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Fredagen den 27 augusti träffades referensgruppen för kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för tredje gången sedan starten i mars 2010. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är bra att bolaget ger möjlighet att få insyn i och ge synpunkter på de två delprojekt som forskningsprojektet innehåller.

MKG lämnar yttranden om Studsvikslagen och om finansieringsrisker

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in två remissyttranden till Miljödepartementet. Den ena rör ett förslag från Strålsäkerhetsmyndigheten om att inte avskaffa den så kallade Studsvikslagen som reglerar pengar för hanteringen av det historiska kärnavfallet och rivning av gamla kärntekniska anläggningar.

SSM-rapport avslöjar att SKB dolt problem med kopparkorrosion

I juni 2010 publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en rapport med resultatet av en granskning av kvalitetssäkringen av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning. Två brittiska konsulter har undersökt bolagets arbete, främst genom att studera hur LOT- och MiniCan-projekten i Äspö-laboratoriet genomförts och redovisats. Granskningen är kritiskt mot kvaliteten på SKB:s forskningsarbete och har grava anmärkningar på hur resultaten publiceras.

DN Debatt: ”Oseriöst att bygga slutförvar för kärnavfallet redan nu”

Torbjörn Åkermark, forskare på avdelningen för Tillämpad Elektrokemi, KTH, samt doktor i korrosionslära, skrev lördagen den 31 juli en artikel på DN Debatt. Artikeln kritiserar det svenska kärnavfallsbolaget, SKB, för att skicka in en ansökan om ett slutförvar för tidigt. Åkermark bedömer att det krävs ytterligare tio års forskning.

KTH-forskare och SKB-konsulter i strid om kopparkorrosionsresultat

Anställda vid det till SKB närstående konsultbolaget Clay Technology skrev i januari 2010 ett PM på svenska och engelska till Kärnavfallsrådet. PM:et innehöll stark kritik riktat mot KTH-forskaren Peter Szakálos presentation på Kärnavfallsrådets seminarium i november 2009.

Korrespondens mellan SKB och MKG om kopparkorrosionsforskning

Den 22 juni skrev Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett brev till bolaget där föreningen framförde synpunkter på SKB:s kopparkorrosionsforskning. Synpunkterna var kopplade till MKG:s deltagande i referensgruppen till bolagets forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt rent vatten. Den 28 juni svarade SKB på MKG:s brev.

SSM informerar om granskningen av SKB:s Fud-program 2010

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har skrivit ett brev till de kommande remissinstanserna över kärnavfallsbolaget SKB:s kommande forsknings- och utvecklingsprogram Fud-program 2010 (Fud-10). Fud-10 ska vara klar i slutet av september och skickas sedan ut på remiss. SSM arrangerar ett informationsmöte den 22 oktober. Remissvaren ska vara inne senast den 31 december 2010.

Logga in