Nyheter 2010

Nyhetsbrev 2/2010

Nyhetsbrev 2/2010 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Kärnavfallsrådets rapport från kopparkorrosionsseminariet klar

Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Expertutlåtandena från workshopen har tidigare redovisats, men nu har den fullständiga rapporten från seminariet publicerats. Liksom tidigare konstaterats finns det ett tydligt behov av mer forskning för att förstå hur koppar korroderar i en slutförvarsmiljö.

Yttrande om kopparkorrosion från KTH-professorer

Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Inför publiceringen av rapporten från workshopen har rådet publicerat några yttranden om kopparkorrosion som inkommit till rådet efter mötet.

SKB och MKG korresponderar om samrådet

I samband med att Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, den 22 juni skickade en skrivelse till kärnavfallsbolaget SKB om bolagets kopparkorrosionsforskning blev det den 23 juni en korrespondens om skrivelsens roll i samrådet. Bolaget och föreningen markerade därmed sin skilda syn på om samrådet är avslutat.

SSM beskriver den kommande ansökningsprocessen

Det första nummer av tidskriften Strålsäkert, som ska vara Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s utåtriktade publikation, har publivcerats.

MKG skriver till SKB med synpunkter på bolagets kopparkorrosionsforskning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under våren deltagit i två referensgruppsmöten till kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i rent syrefritt vatten. Nu skriver MKG ett brev till bolaget där föreningen upprepar och utvidgar de synpunkter på SKB:s kopparkorrosionsforskning som föreningen förde fram inför projektets början.

Riksdagen röstade ja till nya kärnreaktorer

Riksdagen röstade den 17 juni ja till nya kärnkraftsreaktorer och ökat skadeståndskrav för reaktorägare. Från och med den 1 januari 2011 kommer förbudet mot ny kärnkraft att upphävas. Den nuvarande avvecklingslagen tas bort redan den 1 augusti.

SKB ordnade frukostseminarium om kopparkorrosion

På morgonen den 15 juni anordnade Kärnavfallsbolaget, SKB ett frukostseminarium om kopparkorrosion. På seminariet redovisade bolaget sin bild av kunskapsläget om kopparkorrosion.

SKB-rapport om etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan

Filosofiprofessorn Sven Ove Hansson har skrivit åtta essäer med betraktelser över kärnavfallsfrågan. Kärnavfallsbolaget SKB har samlat dem i rapporten ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan”.

MKG deltar på seminarium i EU-parlamentet

EU-kommissionen förbereder för att lägga fram ett förslag om ett EU-direktiv om kärnavfall till hösten. Den 8 juni anordnade EU-parlamentarikerna Rebecca Harms (Greens/EFA) och Anni Podimata, (S&D) ett seminarium om kärnavfall i EU-parlamentet.

Logga in