Nyheter 2010

Andra mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Måndagen den 7 juni genomfördes det andra referensgruppsmötet som är kopplat till kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är bra att bolaget ger möjlighet att få insyn i och ge synpunkter på de två delprojekt som forskningsprojektet innehåller.

MKG har fått en ny lättnavigerad hemsida

MKG har fått en ny och mer lättnavigerad hemsida! Här hittar du information och nyheter inom kärnavfallsområdet. Om du söker äldre nyheter kan du navigera dig bak till år 2005. I huvudmenyn hittar du "Om kärnavfall" där du kan läsa mer om varje specifik fråga. Om du inte hittar det du söker kan du maila info(at)mkg.se så hjälper vi dig. Välkommen!

Remisser om Studsvikslagen och om finansieringsrisker

Miljödepartementet har skickat ut två remisser som ska besvaras i augusti. Den ena rör det eventuella avskaffandet av den så kallade Studsvikslagen som reglerar pengar för hanteringen av det historiska kärnavfallet. Den andra rör förslag på ändringar av finansieringsförordningen vad gäller ansvarsfördelning och syn på risker.

MKG yttrar sig om ett kommande EU-direktiv om kärnavfall

EU-kommissionen förbereder för att lägga fram ett förslag om ett EU-direktiv om kärnavfall till hösten. Inom ramen för arbetet med direktivet har kommissionen haft ensamråd om direktivet fram till den 31:a maj. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande till kommissionen.

Rapport klar från seminarium om djupa borrhål i USA

Den 15 mars arrangerades ett seminarium i Washington, DC om djupa borrhål som slutförvarsmetod för kärnavfall. Seminariet anordnades av Sandia National Laboratory och Massachusetts Institute of Technology, MIT. Rapporten från seminariet är nu färdig och finns att ladda ned nedan.

Länk:

SSM beskriver beredningsrutinerna inför tillståndsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har publicerat en rapport som beskriver hur myndigheten ska arbeta med tillståndsansökningar och villkor för kärntekniska anläggningar. Rapporten är av högsta relevans för prövningen av en kommande ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

MKG yttrar sig till finska riksdagens miljöutskott

Den finska regeringen har gett ett principbeslut för bygge av två nya finska kärnreaktorer samt om utbyggnad av det planerade finska slutförvaret för använt kärnbränsle. Frågan ligger nu hos finska riksdagen. Riksdagens miljöutskott har bett Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, om ett yttrande inför beslutet om slutförvaret.

MKG arrangerade seminarium om kopparkorrosion, djupa borrhål och kärnavfallsjuridik

Den 28 maj samlades ett femtiotal personer i Studiefrämjandets lokaler i Uppsala för att delta på seminariet ”Kärnavfall – hot och möjligheter” arrangerat av Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG.

Kenneth Gunnarsson ny ordförande i MKG

Föreningen Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, har en ny ordförande. Kenneth Gunnarsson från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, kommer att leda styrelsens arbete det närmaste året.

MKG höll årsmöte den 28 maj 2010

Den 28 maj höll Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG sitt sjätte årsmöte sedan föreningen bildades 2004. På mötet, som hölls i Uppsala, valdes en ny styrelse och en ny ordförande. Kenneth Gunnarsson från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, kommer att leda styrelsens arbete det närmaste året.

Logga in