Nyheter 2010

Nyhetsbrev 1/2010

Nyhetsbrev 1/2010 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Endast en gammal säkerhetsanalys för kärnavfall räcker inte!

Kärnavfallsbolaget SKB vägrar att presentera en färsk säkerhetsanalys för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. I samrådet inför en tillståndsansökan senare i år har endast en fyra år gammal analys från 2006, SR-Can, redovisats.

Samrådsinlaga från Naturskyddsföreningen och MKG om samrådet om den långsiktiga säkerheten m.m.

Kärnavfallsbolaget, SKB som planerar ett slutförvar för kärnavfall höll den 3 maj ett extrainsatt, men fortsatt avslutande, samrådsmöte om den långsiktiga säkerhetsanalysens roll i miljökonsekvensbeskrivningen. Efter mötet har Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickat in en samrådsinlaga.

Inget förlängt samråd om långsiktig miljösäkerhet!

Måndagskvällen den 3 maj samlades drygt 50 personer i Östhammar för att delta på ett extrainsatt samrådsmöte som kärnavfallsbolaget SKB kallat till. Tidigare har bolaget aviserat att samrådsmöte som ägde rum i februari skulle vara det sista mötet. En bred kritik av bolagets undermåliga hantering av frågor som rör långsiktig miljösäkerhet i den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, har fått bolaget att ändra sig.

Ny medarbetare hos MKG

Från och med 1 maj arbetar Christine Anvegård som projektassistent och informatör för MKG. Christine har under våren vikarierat för Lisa Hedin som nu avslutar sin tjänst och flyttar till Australien.

Kärnavfallsrådsmöte om geologiska utmaningar

Kärnavfallsrådet höll den 15 april ett öppet möte med fokus på bergmekaniska och bergtekniska utmaningar hos den planerade slutförvarsanläggningen. Medverkanden var bland annat företrädare från järnmalmsbolaget LKAB, kärnavfallsbolaget SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.

Ålands landskapsregering höll öppet möte om slutförvar i Forsmark

Den 14 april på kvällen hade intresserade beslutsfattare och boende i Mariehamn på Åland en möjlighet att få veta mer om det planerade slutförvaret i Forsmark. Kärnavfallsbolaget SKB, Östhammar kommun och Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, gjorde presentationer.

Århuskonventionen och slutförvarsfrågan diskuterad på internationell EU-konferens

EU-kommissionens kärnkraftsavdelning i samarbete med den franska den organisationen ANCLI höll den 8-9 april en konferens om Århus-konventionen och deltagande och påverkan i beslut som rör slutförvarsfrågor.

Artiklar om djupa borrhål i Nuclear Engineering International

Kärnkraftsindustrins branschtidning ”Nuclear Engineering International” publicerade i mars tre artiklar om slutförvaring av kärnavfall i djupa borrhål.

Första referensgruppsmötet om syrefri kopparkorrosion

Den 24:e mars höll kärnavfallsbolaget SKB ett första referensgruppsmöte sitt kopparkorrosionsprojekt. Projektet har påbörjats för att undersöka de frågeställningar som uppkommit kring syrgasfri kopparkorrosion i rent vatten. På mötet tydliggjorde bolaget att detta var ett separat projekt och att insyn i bolagets övriga kopparkorrosionsforskning inte ingår.

Logga in