Aktuellt

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 10 Oskarshamn

Huvudförhandlingens andra dag i Oskarshamn med fokus på mellanlagret och inkapslingsanläggningen Clab/Clink har avslutats. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redogjorde för den sökta verksamheten och dess miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade sina synpunkter, bl.a.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 9 Oskarshamn

Efter två veckors uppehåll fortsatte huvudförhandlingen idag i Oskarshamn. Under veckan kommer förhandlingarna behandla den sökta anläggningen för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle, Clink, där även nuvarande mellanlagret Clab ingår.

Naturskyddsföreningen och MKG vill att frågan om artskyddsdispens överlämnas till regeringen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s dispens enligt artskyddsförordningen har legat vilande efter överklagan av Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Den 27 september 2017 har föreningarna yttrat sig till domstolen över bolagets senaste yttrande i målet från den 21 december 2016.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 8 Stockholm

Repliker och motrepliker kring den kontroversiella frågan om kopparkapselns integritet fortsatte idag, under huvudförhandlingens planerade reservdag. Enligt kärnavfallsbolagets SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är kopparkorrosion inte ett problem för att ett tillstånd ska kunna ges.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 7 Stockholm

Huvudförhandlingens sjunde dag hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inleddes med att domstolen följde upp de svar som Strålsäkerhetsmyndigeten, SSM, lämnade till domstolen i slutet på dag 6. Domstolen hade sju nya frågor till myndigheten. SSM svarade förhållandevis kort på dem under dagen.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 6 Stockholm

Under dag sex fortsatte kärnavfallsbolagets SKB:s repliker på motparternas synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning. Den oavslutade diskussionen kring ämnet kopparkorrosion från dag fem flyttas fram till torsdag, den i förhandlingsordningen planerade reservdagen.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 5 Stockholm

Fredagens presentationer med synpunkter från motparter i målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle fortsätter under måndagen, huvudförhandlingens femte dag. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framförde bl.a. sina juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas.

Huvudförhandlingen: Fortsättning av Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Idag, måndag den 11 september, fortsätter Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att framföra sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning i huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 4 Stockholm

Möjligheten för motparter att framställa sina synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning under domstolsförhandlingen startade igår och fortsatte i dag, under dag fyra.

Huvudförhandlingen: Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Under dag fyra av huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt framför Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning.

Logga in