7 maj 2012 |

Tolfte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 7 maj träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion för tolfte gången sedan gruppen bildades i mars 2010. På mötet diskuterades förberedelserna till försöken vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet vilka fortfarande inte hade körts igång. Dessutom presenterades analyser av kopparprover från prototypförvarsförsöket, en lägesrapport från forskningsprojektet Minican.

Uppdatering: Nu är mötesanteckningarna klara och finns för nedladdning nedan. 

Mötesdeltagarna hade hoppats att på mötet få de första resultateten från det försök att upprepa KTH-forskarnas experiment med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten som förberetts vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i över ett års tid. Det visade sig dock att försöken just skulle påbörjas efter diverse förseningar och de första resultaten nu först kan rapporteras på referensgruppens första möte i höst – den 24 augusti. Det har dock producerats en rapport från försöket fram till dess att experimentserierna startas. Den finns nedan tillsammans med en presentation gjord av Mats Boman.

På mötet presenterades dessutom ytterligare analyser av kopparprover från prototypförvaret i Äspölaboratoriet. Claes Taxén från Swerea KIMAB redovisade ytterligare resultat från de undersökningar han utför tillsammans med kollegor. Deltagarna på mötet kunde konstatera att för första gången har SKB låtit publicera

Bilder på genomskärningar av korroderade ytor från elektronmikroskopi. Dessa bilder visade att det fanns lokal korrosion och påbörjan till gropfrätning på kopparytan.

Även Gunnar Hultquist vid KTH redovisade utökade undersökningar från upptaget av prototypförvaret. Presentationen finns nedan. Gunnar Hultquist hade även ställt några frågor gällande Taxéns presentation från föregående möte. Dessa, samt svaren, finns nedan.

Mot slutet av mötet gav Christina Lilja en kort lägesrapport från avrapporteringen av Minican-projektet där inga resultat finns att redovisa än.

Sist på mötet beskrev projektledaren Kjell Andersson ett förslag på att skriva en vetenskaplig artikel om referensgruppens arbete.

Dagordningen för mötet och presentationerna som gjordes finns nedan. Mötesanteckningarna kommer att publiceras här så fort de är klara.

 

Länkar:

Dagordning för mötet >>

Mötesanteckningar >>

Bilaga A ”Analyser från prototypkapsel 5, tillägg”, Claes Taxén >> 

Bilaga B ”Surface Analysis at NRC, Ottawa”, Gunnar Hultquist >> 

Bilaga C ”Corrosion of Copper in oxygen free water, Report 2012-04-10”, Uppsala Universitet, Mats Boman >>

Delrapport ”KOPPARS KORROSION I ULTRARENT VATTEN”, Uppsala universitet, Mats Boman >> 

Bilaga D av Kjell Andersson, Karita research >>

Frågor av Hultqvists via mail efter mötet 120201>>

Om referensgruppens arbete på kärnavfallsbolaget SKB:s hemsida >> 

Nyhet om det elfte referensgruppsmötet 2012-02-01 >>

Nyhet om det tionde referensgruppsmötet 2011-11-28 >>

Nyhet om det nionde referensgruppsmötet 2011-09-21 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in