Välkommen till MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ett slutförvar som måste vara miljömässigt säkert i hundratusentals år.

MKG deltar tillsammans med Naturskyddsföreningen i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Föreningarna förordar inte en viss slutförvarsmetod men vill att det bästa beslutsunderlaget inför kommande beslut tas fram. Föreningarna anser att det är viktigt att alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre utreds ytterligare. Läs mer på MKG:s portal om slutförvarsansökan där du också kan följa domstolens och myndighetens prövningsprocesser.

MKG är ett samarbete mellan Folkkampanjen mot Kärnkraft & KärnvapenFältbiologerna, Jordens VännerNaturskyddsföreningenNaturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i SkåneNaturskyddsföreningen Uppsala län och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar. Föreningen finansieras i huvudsak med statliga budgetmedel som fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.

 

Lunchseminarium med experter på kärnavfall från Kanada, Schweiz och Europa

Stockholm den 24 maj
Se websändningen i efterhand här

Tre internationella kärnavfallsexperter besökte Sverige på inbjudan av MKG och Milkas. De delade med sig av sina kunskaper och bilder av kärnavfallsläget i Kanada, Schweiz och Europa under ett lunchseminarium. MKG kommenterade även läget i de svenska slutförvarsprövningarna.

Gäster och presentationer: 
- Dr. Gordon Edwards,
president, Canadian Coalition for Nuclear Responsibility.
Nuclear waste in a Canadian perspective >>
- Marcos Buser, 
geologist and social scientist, Institute for sustainable waste management INA Ltd, Zürich
Nuclear waste in a Swiss perspective >>
- Jan Haverkamp, senior expert nuclear energy for Greenpeace and WISE
Nuclear waste from a European perspective >> 
och
- Johan Swahn, kanslichef, MKG
Comments on the ongoing licensing review of the planned repository for used nuclear fuel in Forsmark 

Inbjudan som PDF >>
Websändningen kan ses i efterhand via denna länk

Aktuellt från MKG

Nyhetsbrev 1/2019

Nyhetsbrev 1/2019 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

SKB yttrar sig till regeringen om kopparkorrosion: ”Fortfarande inget problem”

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB yttrade sig den 4 april till regeringen med en komplettering för att i första hand vissa att kopparkapseln kommer fungera som tänkt i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Inte helt oväntat kommer bolaget fram till att det inte finns några problem.

Naturskyddsföreningen och MKG: SKB erkänner att utspädning i Östersjön är en säkerhetsprincip för SFR

Den 20 februari 2019 skickade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in sitt andra yttrande i sak angående ansökan om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Yttrandet är dels ett bemötande på sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s, bemötande av remis

Logga in