Vårt SFR 2-diarium

Här listas samtliga skrivelser som Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickar under prövningsprocessen av ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR.Andra yttrande i sak 
19-02-20 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2017/5439
Nyhet på MKG:s hemsida "Naturskyddsföreningen och MKG: SKB erkänner att utspädning i Östersjön är en säkerhetsprincip för SFR", 190220 >>

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s andra yttrande i sak, 190220 >>

 

Yttrande i sak 
18-10-31 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2017/5439
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2 - utspädning i Östersjön är inte bästa möjliga teknik" >> 

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s yttrande i sak, 181031 >>
Bilaga:  SGU:s samrådsinlaga, 120120 >>

 

Andra remissvaret om kompletteringsbehov 
16-09-30 
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2015/1640
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår", 160930 >>

Andra yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 160930 >>
 

Första remissvaret om kompletteringsbehov 
15-09-30 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2015/1640
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om SFR 2 - ska ses som en ny anläggning", 150930 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 150930 >> 
Bilaga: Staffan Westlund Vitbok beslutet om Forsmarkslagret för låg- och medelaktivt avfall, Uppsala läns naturvårdsförbund 1983 >> 

Logga in