18 november 2010 |

Vetenskaplig artikel från KTH-forskare om vätgasproduktion under kopparkorrosionsprocesser i syrgasfritt rent vatten

KTH-forskaren Gunnar Hultqvist har tillsammans med fem andra forskare har publicerat en artikel i den vetenskapliga tidsskriften ”Corrosion Science”. Artikeln handlar om vätgasproduktion under kopparkorrosionsprocesser i syrgasfritt rent vatten (”Hydrogen gas production during corrosion of copper by water”).

Kärnavfallsbolaget SKB planerar att skicka in sin ansökan om ett slutförvar av använt kärnbränsle till myndigheten och Miljödomstolen i mars 2011. Då inleds en omfattande granskning av bland annat SKB:s kopparkorrosionsforskning. Hultqvists artikel berör en grundläggande process som kan påverka den viktiga frågan om hur snabbt kopparkapslarna som ska skydda det använda kärnbränslet i ett slutförvar kommer att korrodera. Frågan är omstridd och SKB hävdar att kapslarna bara kommer att korrodera obetydligt inom den tidsrymd på hundratudentals år som det använda kärnbränslet är farligt. Eftersom flertalet oberoende forskare nu kritiserar bolagets grundläggande antaganden och det saknas ett experimentellt stöd för att koppar slutar korrodera i en slutförvarsmiljö har myndigheten valt att lägga ett extra fokus på detta i granskningen.

Länkar:

Artikeln ”Hydrogen gas production during corrosion of copper by water” av Gunnar Hultqvist m.fl >>

Nyhet om SSM:s kommentar om SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

Nyhet på MKG:s hemsida om en tidigare vetenskaplig artikel från KTH-forskare om kopparkorrosion i syrefri miljö, 090930 >>

Logga in