Välkommen till MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, verkar för det på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagandet av radioaktivt avfall från kärnteknisk verksamhet i Sverige. Detta genom att granska kärnavfallsbolaget, SKB:s, arbete och tillsammans med MKG:s medlemsföreningar delta i prövningen av bolagets ansökan om ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Föreningarna förordar inte en viss förvarsmetod för det använda kärnbränslet men vill att det bästa beslutsunderlaget inför kommande beslut tas fram. Föreningarna anser dock att det är viktigt det tas hänsyn till att det kan finnas alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre för kärnbränsleförvaring.

MKG och dess medlemsföreningar deltar även i miljöprövningen av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och andra miljöprövningar som rör radioaktivt avfall. 

Aktuellt från MKG

Publicerad den i kategorin Nyheter Pressmeddelanden
Regeringen har 22 december beslutat att godkänna att förvaret för kortlivat kärn
Publicerad den i kategorin
Nyhetsbrev 3/2021 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s nyhetsbrev 3/2021 >>
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan vid KTH tillsammans med Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skriver den 12 november på Dagens Nyheters debattsida.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framför den 4 november i ett yttrande till regeringen att det är möjligt att använda resultat från kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-experiment i Äspölaboratoriet för att innan ett beslut om tillåtlighet för kärnbränsleförvaret ta reda på om koppar är ett lämpligt inkapslingsmaterial.