Välkommen till MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, verkar för det på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagandet av radioaktivt avfall från kärnteknisk verksamhet i Sverige. Detta genom att granska kärnavfallsbolaget, SKB:s, arbete och tillsammans med MKG:s medlemsföreningar delta i prövningen av bolagets ansökan om ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Föreningarna förordar inte en viss förvarsmetod för det använda kärnbränslet men vill att det bästa beslutsunderlaget inför kommande beslut tas fram. Föreningarna anser dock att det är viktigt det tas hänsyn till att det kan finnas alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre för kärnbränsleförvaring.

MKG och dess medlemsföreningar deltar även i miljöprövningen av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och andra miljöprövningar som rör radioaktivt avfall. 

Aktuellt från MKG

Publicerad den i kategorin
Nyhetsbrev 2/2021 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s nyhetsbrev 2/2021 >>
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 23 september skickade regeringen en remiss till Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med önskemål om instansernas bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 11 juni skickat in ett yttrande till regeringen och miljödepartementet.