Aktbilagor

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 1333-11, ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken. Från och med den 23 januari då domstolen överlämnade målet till regeringen,  fortsätter handläggningen av ansökan hos regeringen. De handlingar som inkommer till domstolen efter den 23 januari sänds vidare till Regeringskansliet.

- Aktbilagor 2021- >>

- Aktbilagor under åren 2017-2018 >>

- Aktbilagor under åren 2014-2016 >>

- Aktbilagor under åren 2011-2013 >>