Aktbilagor 2017-2018

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 1333-11, ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken under 2017-2018.

 

Aktbilaga 849 Skrivelse från Marianne Birkby, 180210 >>

Aktbilaga 848 Tidningsurklipp från Berit Holmgren (fax), 180202 >>

Aktbilaga 847 Tidningsurklipp från Berit Holmgren (fax), 180202 >>

Aktbilaga 846 Yttrande med fem tidningsurklipp från Berit Holmgren (fax), 180202 >>

Aktbilaga 845 Synpunkter på domstolens yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 180124 >>

Aktbilaga 844 Sändlista över exp av aktbilagor 841 - 843, 180130 >>

Aktbilaga 843 Sammanfattning av domstolens yttrande, 180123 >>

Aktbilaga 842 Domstolens yttrande till regeringen, 180123 >>

Aktbilaga 841 Beslut om domstolens överlåtande av yttrande till regeringen, 180116 >>

Aktbilaga 840 Yttrande BH, 180118 >>

Aktbilaga 839 Beslut under rättegång yttrandedatum flyttat till den 26 januari 2018, 171205 >>

Aktbilaga 838 Yttrande från Mörner, 171112 >>

Aktbilaga 837 Slutanförande från SERO, 171102 >>

Aktbilaga 836 Slutanförande från Nils-Axel Mörner, 171030 >>

Aktbilaga 835 Slutkommentar från Torbjörn Åkermark, 171030 >>

Aktbilaga 834 Slutanförande av Milkas, 171026 >>

Aktbilaga 833 Slutanförande av Oskarshamns kommun, 171026 >>

Aktbilaga 832 Bok: "Kynnet som försätter berg" av Jan-Åke Noresson, ingivet av Milkas, 171026 >> (Aktbilaga 828)

Aktbilaga 831 "Information inför folkomröstning i Östhammar kommun", ingivet av Milkas >> (se aktbilaga 828)

Aktbilaga 830 "Historien om avvecklingen som inte blivit av" av Lasse Karlsson, ingivet av Milkas, 171026 >> (se aktbilaga 828)

Aktbilaga 829 Broschyr: "Kärnkraftsavfall" av Olov Holmstrand, ingivet av Milkas, 171026 >> (se aktbilaga 828)

Aktbilaga 828 Missiv rörande ingivet underlag från Milkas, 171026 >>

Aktbilaga 827 Presentation från Nils-Axel Mörner, jordbävningar, 171026 >> (se även aktbilaga 817-819)

Aktbilaga 826 Yttrande från Unni Hansson, 171026 >>

Aktbilaga 825 Presentation om yrkande om avslag på SKB:s tillståndsansökan av Karl-Inge Åhäll och Herbert Henkell, 171026 >>

Aktbilaga 824 Slutanförande av Herbert Henkel, 171026 >> (se även aktbilaga 823)

Aktbilaga 823 Slutanförande av Herbert Henkel, 171026 >>

Aktbilaga 822 Anförande av Britta Kahanpää, Milkas, 171026 >>

Aktbilaga 821 Slutanförande från Peter Szakálos, 171026 >>

Aktbilaga 820 Slutanförande från SKB, 171026 >>

Aktbilaga 819 Slutanförande från Nils-Axel Mörner del 3, geoetik, 171025 >>

Aktbilaga 818 Slutanförande från Nils-Axel Mörner del 2, geohydrologi, 171025 >>

Aktbilaga 817 Slutanförande från Nils-Axel Mörner del 1, jordbävningar, 171025 >>

Aktbilaga 816 KSAM rapport om djupa borrhål, 171024 >> (Bilaga 5 till ab 811; bok - ej inscannad)

Aktbilaga 815 Ett misstänkt fall med ett jordskalvs påverkan, 171024 >> (Bilaga 4 till ab 811)

Aktbilaga 814 Debatt i Ny Teknik 2011, 171024 >> (Bilaga 3 till ab 811) 

Aktbilaga 813 KSAM rapport SOU 2004:67, 171024 >> (Bilaga 2 till ab 811; bok - ej inscannad)

Aktbilaga 812 Kopia på karta från SGU rapport, 171024 >> (Bilaga 1 till ab 811) 

Aktbilaga 811 Dokument till domstolen från Herbert Henkel, 171024 >> 

Aktbilaga 810 Anförande från Milkas genom Britta Kahanpää, 171024 >>

Aktbilaga 809 Yttrande samt länk till filmen "Evigt Ärr" från Ingela Johansson, 171024 >>

Aktbilaga 808 Presentation Länsstyrelsen Uppsala län med kommentarer till villkorsförslag och åtaganden, 171024 >>

Aktbilaga 807 Presentation från Oskarshamns kommun om villkor, 171024 >>

Aktbilaga 806 Presentation från Östhammars kommun om villkor, 171024 >

Aktbilaga 805 Presentation från SKB – Samlad bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000-områden m.m., 171024 >>

Aktbilaga 804 Presentation från SKB om avsänkning påverkar Natura 2000-området Storskäret, 171024 >> 

Aktbilaga 803 Inlaga från SKB rörande påverkan på skyddade arter och buller m.m., 171024 >>

Aktbilaga 802 Presentation från SKB – Samlat förslag till skyddsåtgärder, villkor och åtanganden, 171024 >>

Aktbilaga 801 Presentation från SSM om bedömning av osäkerheter – säkerhet efter förslutning, 171024 >>

Aktbilaga 800 Presentation från SSM – Svar på fråga från domstolen om arbetssätt kring bedömning av långsiktig påverkan på miljön m.m., 171024 >> 

Aktbilaga 799 Epostmeddelande till domstolen med fråga om hur kärnbränsle skyddas och säkras, 171024 >> 

Aktbilaga 798 Presentation från SKB – kommentarer kring Szakálos presentation från den 14 september, 171023 >> 

Aktbilaga 797 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 171023 >> 

Aktbilaga 796 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 2 från den 13 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 795 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 4 och 5 från den 13 oktober, 171023 >> 

Aktbilaga 794 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 6 från den 2 oktober, 171023 >> 

Aktbilaga 793 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 3 från den 14 september, 171023 >>

Aktbilaga 792 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 6 från den 13 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 791 Presentation från Peter Szakálos, 171023 >>

Aktbilaga 790 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 5c från den 2 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 789 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 4 och 5 från den 2 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 788 Presentation från Herbert Henkel, 171023 >> 

Aktbilaga 787 Epostkorrespondens mellan Lantz och Portman, 171023 >> (Bilaga 3 till ab 783) 

Aktbilaga 786 Textutdrag av en diskussion mellan Busby och Valentin, 171023 >> (Bilaga 2 till ab 783)

Aktbilaga 785 Epostkorrespondens mellan Lantz och Latvian Academy of Sciences, 171023 >> (Bilaga 1B till ab 783)

Aktbilaga 784 Epostkorrespondens mellan Lantz och Latvian Academy of Sciences, 171023 >> (Bilaga 1A till ab 783)

Aktbilaga 783 Kommentarer från Mattias Lantz till domstolen ang. vissa påståenden av Christopher Busby, 171023 >> 

Aktbilaga 782 Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 4 från den 14 september, 171023 >>

Aktbilaga 781 Presentation av SKB – svar på domstolens frågor från den 13 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 780 Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 3 från den 2 oktober, 171023 >> 

Aktbilaga 779 Presentation av SKB – svar på domstolens frågor, 171023 >>

Aktbilaga 778 Talarmanus til aktbilaga 712, 171020 >>

Aktbilaga 777 Meddelande från domstolen till Szakálos m.fl., 171020 >> 

Aktbilaga 776 Yttrande från Lena Lagerstam, 171019 >>

Aktbilaga 775 Yttrande från Mats Boman m.fl., 171019 >>

Aktbilaga 774 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 171019 >>

Aktbilaga 773 E-post skrivelse från domstolen till SSM, tre kompletterande frågor, 171019 >>

Aktbilaga 772 SKB-rapporter och vetenskapliga publikationer avseende Forsmarksområdet resp. Laxemarsområdet ekologi, 171018 > tekn + aktförv + sökandeombud

Aktbilaga 771 Yrkande från Milkas, gm Britta Kahanpää, 171013 >>

Aktbilaga 770 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 171013 >>

Aktbilaga 769 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, villkor inför tillåtlighetsprövningen, 171013 >>

Aktbilaga 768 Presentation från SERO, Leif Göransson, 171013 >>

Aktbilaga 767 Presentation från Naturvårdsverket, när och av vem ska beslut om villkor fattas, m.m., 171013 >>

Aktbilaga 766 Presentation från Östhammars kommun, villkor inför tillåtlighetsprövningen, 171013 >>

Aktbilaga 765 Presentation från SKB, bentonittransporter, 171013 >>

Aktbilaga 764 Presentation från SKB, infiltration till våtmarker, 171013 >> 

Aktbilaga 763 Presentation från SKB, orsakar kväveutsläppen en betydande påverkan på miljön, 171013 >> 

Aktbilaga 762 Presentation från SKB, vattendelare m.m., 171013 >>

Aktbilaga 761 Presentation från SKB, karta, hela förvaret samtidigt, 171013 >>

Aktbilaga 760 Presentation från SKB om villkorsförslag och åtaganden kärnbränsleförvaret, 171013 >> 

Aktbilaga 759 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, Natura 2000 områden m.m., 171012 >> 

Aktbilaga 758 Inlaga från Oss, 171012 >> 

Aktbilaga 757 Presentation från Oss om ansökan i sin helhet, 171012 >> 

Aktbilaga 756 Presentation från Naturskyddsföreningen/MKG om Natura 2000 m.m., 171012 > 

Aktbilaga 755 Presentation från Naturvårdsverket, påverkan på riksintresset för naturvård, m.m., 171012 >>

Aktbilaga 754 Presentation från SKB, svar på ställda frågor, 171012 >>

Aktbilaga 753 Meddelande från HaV rörande närvaro vid huf, 171011 >>

Aktbilaga 752 Inlaga med yrkanden och motivering från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 171011 >>

Aktbilaga 751 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län med synpunkter på ansökan, 171011 >> 

Aktbilaga 750 Uppgifter från Naturskyddsföreningen om arter i Art- och habitatdirektivet som påträffats i området samt lista på rödlistade svampar som förekommer i området, 171011 >> 

Aktbilaga 749 Presentation från SKB; Påverkan på Natura 2000-områden, 171011 >>

Aktbilaga 748 Presentation från SKB: Naturmiljö - hav; Övergödningseffekter av kväveutsläpp, 171011 >>

Aktbilaga 747 Presentation från SKB – Naturmiljö - hav; Svar på fråga om kväveutsläpp, 171011 >>

Aktbilaga 746 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, artskyddsdispens, 171011 >>

Aktbilaga 745 Presentation från Naturskyddsföreningen/MKG, talan i artskyddsmålet, 171011 >>

Aktbilaga 744 Presentation från Naturskyddsföreningen, Forsmarks naturvärden, 171011 >> 

Aktbilaga 743 Presentation från SKB, Påverkan på naturvärden, 171011 >>

Aktbilaga 742 Anförande från Britta Kahanpää, Milkas, 171011 >>

Aktbilaga 741 Presentation från SKB, Land- och våtmarkmiljöer, 171011 >> 

Aktbilaga 740 Inlaga från Naturskyddsföreningen/MKG med rapport om förutsättningarna för sjötransport av bentonit, 171011 >> 

Aktbilaga 739 Presentation från Naturskyddsföreningen/ MKG:synpunkter uppförande och drift Forsmark, 171011 >>  

Aktbilaga 738 Bild till SKB:s svar om påverkansområde grundvatten, 171011 >> 

Aktbilaga 737 Presentation från SKB: svar på frågor om kontroller, övervakning m.m., 171011 >> 

Aktbilaga 736 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, 171010 >> 

Aktbilaga 735  Presentation Milkas, 171010 >> (aktbilagan utgår; felförd, se aktbilaga 728)

Aktbilaga 734 Presentation från SSM om kärnbränsleförvaret, 171010 >>

Aktbilaga 733 Presentation från Nils-Axel Mörner, 171010 >> 

Aktbilaga 732 Presentation från Östhammars kommun, 171010 >> 

Aktbilaga 731 Presentation från SKB: transportbuller och anläggningsbuller, 171010 >>  

Aktbilaga 730 Presentation från SKB: miljökonsekvensbeskrivning för kärnbränsleförvaret i Forsmark, 171010 >> 

Aktbilaga 729 Presentation från SKB: kärnbränsleförvaret - strålsäkerhet under uppförande och drift 171010 >> 

Aktbilaga 728 Presentation av Milkas, 171010 >>

Aktbilaga 727 Presentation SKB om kärnbränsleförvaret, anläggningen och verksamheten, 171010 >>

Aktbilaga 726 Presentation av Nils-Axel Mörner, 171010 >> (Aktbilagan utgår, felförd, se aktbilaga 733)

Aktbilaga 725 Presentation från SKB – Fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena (Domstolens fråga 5 från den 14 sep), 171009 >>

Aktbilaga 724 Presentation från SKB – Plats- och omgivningsförhållanden Östhammars kommun och Forsmark, 171009 >>

Aktbilaga 723 Meddelande från Havs - och vattenmyndigheten ang. närvaro vid huvudförhandlingen, 171009 >> 

Aktbilaga 722 Presentation från SKB – Anläggningar som ingår i prövningen m.m., 171009 >>

Aktbilaga 721 Presentation från SKB av yrkanden, 171009 >> 

Aktbilaga 720 Presentation från SKB om planering av syn i Forsmark, 171009 >>

Aktbilaga 719 Yttrande från Torbjörn Åkermark med svar på domstolens två frågor från den 2 oktober, 171009 >>

Aktbilaga 718 Kompletterande yttrande från Svenska Kraftnät, 171006 >>

Aktbilaga 717 Presentation från SKB från syn den 5/10 vid Äspölaboratoriet – Transportsystem m.m., 171005 >> 

Aktbilaga 716 Presentation från SKB från syn den 5/10 vid Äspölaboratoriet, 171005 >> 

Aktbilaga 715 Presentation från SKB – Villkorsförslag och energihushållning Clab/Clink, 171005 >>

Aktbilaga 714 Kompletterande yrkande rörande Clab/Clink från Länsstyrelsen i Kalmar län, 171003 >>

Aktbilaga 713 Presentation från Naturskyddsföreningen och MKG – Synpunkter rörande Clab, 171003 >>

Aktbilaga 712 Presentation från SSM – Mellanlagring och inkapsling, 171003 >>

Aktbilaga 711 Presentation från Oskarshamns kommun – Beredning och villkorskommentarer, 171003 >> 

Aktbilaga 710 Presentation från SKB – Villkorsförslag och åtaganden Clab/Clink, 171003 >>

Aktbilaga 709 Presentation från SKB – MKB för mellanlagring och inkapsling, 171003 >>

Aktbilaga 708 Presentation från SKB om Clink, 171003 >>

Aktbilaga 707 Presentation från SKB om Clab, 171003 >>

Aktbilaga 706 Presentation från SKB om Oskarshamn, plats och omgivningsförhållanden, 171002 >> 

Aktbilaga 705 Presentation från SKB om anläggningar som ingår i prövningen, 171002 >> (se även aktbilaga 623)

Aktbilaga 704 Film om verksamheten, 171002  från SKB

Aktbilaga 703 Yrkanden från SKB, 171002  >> (se även aktbilaga 620)

Aktbilaga 702 Planering för syn från SKB, 171002 >> 

Aktbilaga 701 Protokoll; huvudförhandling i Oskarshamn, 171002 >>

Aktbilaga 700 Presentation av Charly Hultén, Milkas, om intrång i KBS-3-förvar, 171002 >>

Aktbilaga 699 Presentation av Charly Hultén, Milkas, om MKB-samråd, 171002 >>

Aktbilaga 698 Yttrande från Eva Liljeskog, 170928 >> 

Aktbilaga 697 Fullmakt från Naturskyddsföreningen för Johan Swahn, 170928 >>

Aktbilaga 695-696 Direktiv från Monarkin Staten Sverige, 170920 >>

Aktbilaga 694 Östhammar kommuns anförande, 170919 >>

Aktbilaga 693 SKB Saida Engström presentation, 170914 >> 

Aktbilaga 692 Olle Grinder motreplik Saunaeffekten, 170914 >>

Aktbilaga 691 KTH bild motreplik kopparkorrosion, 170914 >>

Aktbilaga 690 KTH presentation motreplik kopparkorrosion, 170914 >

Aktbilaga 689 SSM Presentation fortsatt replik kopparkorrosion, 170914 >> 

Aktbilaga 688 SKB Presentation replik kopparkorrosion, 170914 >>

Aktbilaga 687 Presentation från SKB; arbete med kopparkorrosion i rent vatten under 2000-talet, 170914 >>

Aktbilaga 686 Bild från SKB över samrådsmöten för allmänheten i Östhammars kommun, 170913 >> 

Aktbilaga 685 SKB:s presentation angående syn Clab, Äspölaboratoriet och kapsellaboratoriet, 170913 >>

Aktbilaga 684 Yttrande från Britta Kahanpää avseende samråd, MKB. m.m., 170913 >>

Aktbilaga 683 Bilder till Herbert Henkels motreplik till SKB:s replik, 170912 > 

Aktbilaga 682 SSM:s presentation om MKB och samråd, 170913 >>

Aktbilaga 681 Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation om MKB-processen, 170913 >> 

Aktbilaga 680 SKB:s presentation; MKB-processen och genomfört samråd, 170913 >>

Aktbilaga 679 SKB:s svar på frågan om Earthtides, 170913 >>

Aktbilaga 678 Bilder till Nils-Axel Mörners motreplik till SKB:s replik, 170913 >>

Aktbilaga 677 SKB:s sammanställning av frågor från förhandlingen, 170913 >>

Aktbilaga 676 Kärnavfallsrådets svar på domstolens frågor vid huvudförhandling den 5 september 2017, 170913 >>

Aktbilaga 675 SSM:s ställningstagande rörande tillåtlighet enligt miljöbalken, 170913 >>

Aktbilaga 674 Inlaga från Naturskyddsföreningen och MKG, om GAP-projektet, 170912 >>

Aktbilaga 673 Yttrande från Britta Kahanpää, 170912 >> 

Aktbilaga 672 Replik från SKB rörande synpunkter om lokalisering, 170912 >> 

Aktbilaga 671 Replik SKB på synpunkter om riskanalysen, 170912 >>

Aktbilaga 670 Replik från Naturskyddsföreningen/MKG; bild rörande jordbävningar, 170912 >>

Aktbilaga 669 Arbetsrapport (Första ordningens branta skjuvzoner i Sverige), ingiven av Herbert Henkel, 170912 >>

Aktbilaga 668 SKB-presentation om hantering av jordskalv, 170912 >> 

Aktbilaga 667 Rolf Hanssons presentation om platsvalet, 170912 >>

Aktbilaga 666 Leif Göransson, SERO, presentation, 170912 >>

Aktbilaga 665 Karl-Inge Åhälls presentation om Djupa borrhål, 170912 >>

Aktbilaga 664 SKB presentation replik på lerbuffertens stabilitet (saunaeffekten), 170912 >>

Aktbilaga 663 KTH:s motreplik om kopparkorrosion, 170911 >> 

Aktbilaga 662 SKB:s replik om kopparkorrosion, 170911 >>

Aktbilaga 661 Uppsala universitets replik om kopparkorrosion, 170911 >>

Aktbilaga 660 SKB om motival koppar, 170911 > 

Aktbilaga 659 SSM:s replik om strålskyddsreglering, 170911 >>

Aktbilaga 658 SKB:s replik om strålningsrisker, 170911 >>

Aktbilaga 657 SKB:s replik Alternativ metod, 170911 >>

Aktbilaga 656 Anförande av Andrew Orrell, 170911 >> (se aktbilaga 653)

Aktbilaga 655 Skrivelse inkommen i mål M7062-14 >>

Aktbilaga 654 Överblick av SKB:s replik, 170911 >> 

Aktbilaga 653 Presentation från Andrew Orrell, 170911 >

Aktbilaga 652 Presentation från Herbert Henkel, 170910 > 

Aktbilaga 651 Text till Fergus Gibbs presentation, 170908 >>

Aktbilaga 650 Inlaga från Ditta Rietuma; proklamation, 170908 >>

Aktbilaga 649 Presentation från Ditta Rietuma, 170908 >>

Aktbilaga 648 Strukturutredning ingiven av Ditta Rietuma, 170908 >>

Aktbilaga 647 Rapport ECCR 2010 rekommendationer ingiven av C Busby, 170908 >> 

Aktbilaga 646 Presentation från Christopher Busby, 170908 >> 

Aktbilaga 645 Presentation från Peter Szakàlos, 170908 >>

Aktbilaga 640-644 Presentation från Naturskyddsföreningen/MKG, 170908

Aktbilaga 639 Telefonanteckning från "Henrietta", 170907 >>

Aktbilaga 638 Presentation från Herbert Henkel, 170907 >>

Aktbilaga 637 Presentationsbilder från Britta Kahanpää, 170907 >>

Aktbilaga 636 Synpunkter på nya strålskyddsförslaget från Britta Kahanpää, 170907 >>

Aktbilaga 635 Anförande från Britta Kahanpää, 170907 > 

Aktbilaga 634 Presentation från Nils-Axel Mörner, 170907 >>

Aktbilaga 633 Presentation av SSM om metodval, platsval och säkerhet efter förslutning, 170907 >>

Aktbilaga 632 SKB bilder som saknades i presentationen om säkerhet efter förslutning, 170907 >> (se aktbilaga 627)

Aktbilaga 631 Bilaga från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, 170907 >> 

Aktbilaga 630 Yttrande från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, 170907 >> 

Aktbilaga 629 Presentation från MILKAS, 170907 >>

Aktbilaga 628 Inlaga från Alfred Maultasch, 170906 >>

Aktbilaga 627 Presentation av sökanden, säkerhet efter förslutning, 170906 >> 

Aktbilaga 626 Presentation av sökanden, lokalisering av KBS-3-systemet, 170906 >>

Aktbilaga 625 Presentation av sökanden, vald metod och andra metoder, 170906 >>

Aktbilaga 624 Presentation från SSM, prövningsförfarandet, 170905 >>

Aktbilaga 623 Presentation från sökanden, anläggningar som ingår i prövningen, 170905 >>

Aktbilaga 622 Presentation från sökanden, uppdrag och ändamål, 170905 >> 

Aktbilaga 621 Bilaga K:10, innehållsförteckning, 170905 >>

Aktbilaga 620 Presentation från sökanden, yrkanden, 170905 >> 

Aktbilaga 610 -619 Presentationsmaterial med bilagor angivet av Nils-Axel Mörner, 170905 >>

Aktbilaga 609 Fullmakt för Tommy Hammar, Länsstyrelsen Kalmar län, 170905 >>

Aktbilaga 608 Protokoll för huvudförhandlingen, 170905 >> 

Aktbilaga 607 Nils-Axel Mörners presentation till huvudförhandlingen, 170904 >>

Aktbilaga 606 Yrkande från Nils-Axel Mörner, 170904 >> 

Aktbilaga 605 Faktura, resekostnader mm för C Busby - exp till sökandeombud, tekn + aktförv, 170904 > 

Aktbilaga 604 Yrkande om avstyrkan från Szakálos, Rosengren, Seetharaman och Leygraf, 170904 >> 

Aktbilaga 603 Nils- Axel Mörners presentation vid huvudförhandlingen, 170903 >> 

Aktbilaga 602 Yttrande från SERO, 170901 >>

Aktbilaga 601 Yttrande från Milkas, 170831 >>

Aktbilaga 600 Bilaga 4 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 599 Bilaga 3 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 598 Bilaga 2 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 597 Bilaga 1 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596) 

Aktbilaga 596 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >>

Aktbilaga 595 Yttrande från Svenska kraftnät, 170830 >> 

Akbilaga 594 Bilaga 2 till ab 592, 170830 >>

Aktbilaga 593 Bilaga 1 till ab 592, 170830 >>

Aktbilaga 592 Ytterligare meddelande från Milkas genom Miles Goldstick avseende presentationer under förhandlingen, 170830 >>

Aktbilaga 591 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala Län, 170830 >> 

Aktbilaga 590 Yttrande från KTH-forskarna Szakálos, Rosengren, Seetharaman och Leygraf, 170830 >> 

Aktbilaga 589 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 170830 >> 

Aktbilaga 588 Yttrande från Trafikverket, 170830 >>

Aktbilaga 587 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170829 >>

Aktbilaga 586 Bilaga 2 till ab 584, 170829 >> 

Aktbilaga 585 Bilaga 1 till ab 584, 170829 >>

Aktbilaga 584 Meddelande från Milkas genom Miles Goldstick, 170829 > 

Aktbilaga 583 Yttrande från Anna Lind, 170828 >>

Aktbilaga 582  Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden Oskarhamns kommun, 170828 >>

Aktbilaga 581 Fullmakt för Hans Jivander och Ylva Lundh från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170828 >>

Aktbilaga 580 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170828 >>

Aktbilaga 579 Yttrande från SGU, 170828 >> 

Aktbilaga 578 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 170828 > 

Aktbilaga 577 SKB:s synpunkter på MKG:s externa experter, särkilt vad gäller tidpunkt för deras hörande, 170823 >>

Aktbilaga 576 MSB avstår från att yttra sig över ab 552-556, 170823 >>

Aktbilaga 575 Tjänsteanteckning avseende tolkning vid huvudförhandlingen, 170823 >>

Aktbilaga 574 SKB ges tillfälle att yttra sig över ab 571, 170821 >>

Aktbilagor 572-573 Bilagor till ab 571, 170818 >>

Aktbilaga 571 MKG:s svar till domstolen om behov av tolk, 170818 >>

Aktbilaga 570 Svar från domstolen till Nils-Axel Mörner, 170816 >> 

Aktbilaga 569 Synpunkter från SERO, 170816 >>

Aktbilaga 568 E-post från Nils-Axel Mörner gällande presentation vid huvudförhandlingen, 170811 >> 

Aktbilaga 567 Orderbekräftelse, tolkning under huvudförhandlingen, 170714 >>

Aktbilaga 566 Orderbekräftelse, tolkning under huvudförhandlingen, 170713 >>

Aktbilaga 565 Beslut under rättegång Kent Pettersson, 170713 >> 

Aktbilaga 564 Kent Pettersson begäran om omprövning av fastställd förhandlingsordning, 170712 >> 

Aktbilaga 563 Fråga Naturskyddsföreningen MKG behov av tolk, 170711 >>

Aktbilaga 562 Underrättelse lösbrev om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande (ab 552-556), 170706 >> 

Aktbilaga 561 Underrättelse till MKG m.fl. om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande (ab 552-556), 170706 >>

 Aktbilaga 560 utgår; felfört

Aktbilaga 559 Underrättelse till kommuner m.fl. om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande  (ab 552-556), 170706 >>

Aktbilaga 558 Kungörelse huvudförhandling, 170704 >> 

Aktbilaga 557 Förhandlingsordning huvudförhandling, 170704 >> 

Aktbilaga 556 Yttrande SKB Bilaga K:28 Åtaganden, 170630 >>

Aktbilaga 555 Yttrande SKB Bilaga K:27 Påverkan på vattenmiljöer fortsatt arbete, 170630 >>

Aktbilaga 554 Yttrande SKB Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information, 170630 >>

Aktbilaga 553 Yttrande SKB Bilaga K:1 Förslag till villkor, 170630 >> 

Aktbilaga 552 Yttrande SKB huvuddokument, 170630 >> 

Aktbilaga 551 Korrespondens mellan domstolen och SKB ang. frågor om förhandlingsordningen, 170531 >> 

Aktbilaga 550 Telefonsamtal mellan domstolen och Britta Kahanpää, 170528 >>

Aktbilaga 549 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 548 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170517 >>

Aktbilaga 547 Yttrande från Kent S Pettersson, 170517 >>

Aktbilagor 545-546 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170517 >>

Aktbilaga 544 Yttrande från Milkas, 170517 >>

Aktbilaga 543 Yttrande från Östhammars kommun, 170517 >>

Aktbilaga 542 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 170517 >> 

Aktbilaga 541 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 540 Yttrande från Britta Kahanpää, 170517 >> 

Aktbilaga 539 Komplettering till ab 535 från OSS, 170517 >> 

Aktbilaga 538 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170517 >>

Aktbilaga 537 Yttrande från Herbert Henkel, 170517 >>

Aktbilaga 536 Yttrande från SERO, 170517 >>

Aktbilaga 535 Yttrande från OSS, 170517 >>

Aktbilaga 534 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 170516 >>

Aktbilaga 533 Yttrande från Svenska Kraftnät, 170516 >>

Aktbilaga 532 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 170516 >>

Aktbilaga 531 Yttrande från Naturvårdsverket, 170516 >> 

Aktbilaga 530 Yttrande från SKB, 170515 >> 

Aktbilaga 529 Yttrande från SGU, 170515 >> 

Aktbilaga 528 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 170514 >> 

Aktbilaga 527 MSB avstår från att yttra sig och kommer inte närvara vid huvudförhandlingen, 170512 >>

Aktbilaga 526 Yttrande från Christopher Busby och Ditta Rietuma, 170512 >>

Aktbilaga 525 Anmälan om närvaro vid huvudförhandling från Peter Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170511 >>

Aktbilagor 523-524 Inofficiell översättning från Milkas av domstolens utkast till förhandlingsordning, 170508 >> 

Aktbilaga 522 Domstolens utkast till förhandlingsordning, 170503 >> 

Aktbilaga 521 Fullmakt för advokaten Malin Wikström från Östhammars kommun, 170224 >> 

Aktbilaga 520 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 519 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >> (på tyska) 

Aktbilaga 518 Bilaga till ab 514 - SKB:s sammanfattning av mottagna uttalanden, 170406 >>

Aktbilaga 517 Bilaga till ab 514 - Sammanfattande brev från SKB ang. samrådet i enlighet med Esbokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 516 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av skillnader mellan uttalandena från Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 515 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av synpunkter från Tyskland, 170406 >> (på tyska) 

Aktbilaga 514 Mail från Naturvårdsverket till den tyska allmänheten, 170406 >>

Aktbilaga 513 Inkomna synpunkter från Polen och Tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 512 Mail från Naturvårdsverket ang. slutredovisning av gränsöverskridande kommunicering i enlighet med Espokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 511 SKB:s förslag till förhandlingsordning, 170403 >>

Aktbilaga 510 SKB:s synpunkter på tidsplanen, 170331 >> 

Aktbilaga 509 Domstolens förslag till tidsplan, 170327 >>

Aktbilaga 508 Domstolens beslut om huvudförhandling, 170317 >>

Aktbilaga 507 SKB:s yttrande över samordning av mål, samt målens fortsatta handläggning, 170310 >> 

Aktbilaga 506 SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet, 170302 >>

Aktbilaga 505 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om SKB:s komplettering V och bemötande, 170223 >>

Aktbilaga 504 Rättelse av tidigare inlämnad redovisning från Naturvårdsverket, 170220 >> (se aktbilaga 393)

Aktbilagor 502-503 Tillägg till aktbilaga 449 ang. seismisk riskanalys från Nils-Axel Mörner, 170219 >>

Aktbilaga 501 Fullmakt till Kent Pettersson från FMKK, 170216 >>

Aktbilagor 498-500 Bilagor till aktbilaga 494, FMKK:s yttrande, 170216 >> 

Aktbilaga 497 Yttrande från SGU, 170216 >>

Aktbilaga 496 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170215 >>

Aktbilaga 495 Yttrande från Britta Kahanpää, ledamot Milkas, 170215 >> 

Aktbilaga 494 Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, FMKK, 170214 >> 

Aktbilaha 493 Yttrande från Milkas om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >> 

Aktbilaga 492 Yttrande från Milkas om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >> 

Aktbilagor 490-492 Fullmakt till Naturskyddsföreningen från MKG, 170214 >>

Aktbilaga 489 Bilaga 3 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se aktbilaga 486) 

Aktbilaga 488 Bilaga 2 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se aktbilaga 486) 

Aktbilaga 487 Bilaga 1 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se aktbilaga 486)

Aktbilaga 486 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> 

Aktbilaga 485 Yttrande från Svenska Kraftnät om SFR 2, 170214 >> 

Aktbilaga 484 Yttrande från Svenska Kraftnät om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle, 170214 >>

Aktbilaga 483 Yttrande från Svenska Kraftnät om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 482 Yttrande från Oskarshamns kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 481 Yttrande från Oskarshamns kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >>

Aktbilaga 480 Protokoll från kommunfullmäktige Oskarshamns kommun, 170214 >>

Aktbilaga 479 Yttrande från SERO, 170213 >> (Ersätter aktbilaga 470)

Aktbilaga 478 Yttrande från SSM om SKB:s komplettering V och bemötande gällande ansökan enligt miljöbalken, 170213 >> 

Aktbilaga 477 Anståndsansökan från SGU, 170213 >> 

Aktbilaga 476 Yttrande från Energimyndigheten, 170213 >>

Aktbilaga 475 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >> 

Aktbilaga 474 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 473 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170213 > 

Aktbilaga 472 Yttrande från Kärnavfallsrådet om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 471 Yttrande från Kärnavfallsrådet om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >>

Aktbilaga 470 Yttrande från SERO, 170212 >> (Ersätts av aktbilaga 479)

Aktbilaga 469 Yttrande från Peter Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170212 >>

Aktbilaga 468 Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, 170210 >>

Aktbilaga 467 Yttrande i sak från Naturvårdsverket, 170210 >>

Aktbilaga 466 Yttrande från SSM över frågor om behov av samordad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170210 >>

Aktbilagor 463-465 Yttrande från Östhammars kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170201 >> 

Aktbilaga 462 Yttrande från Östhammars kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >>

Aktbilaga 461 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >> 

Aktbilaga 460 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om tillåtlighets- och tillståndsfrågor av KBS-3 metoden, 170131 >> 

Aktbilaga 459 Bilaga 2 till aktbilagor 457-458 - SERO:s yttrande, 170130 >>  

Aktbilagor 457-458 Yttrande från SERO, 170128 >>

Aktbilaga 456 Bilaga till aktbilaga 455 - SSM förklarar rättelsen i bilaga 4 till SSM:s yttrande 29 juni 2016, 170125 >>

Aktbilaga 455 Mail från SSM om rättelse gällande bilaga 4 till SSM:s yttrande den 29 juni 2016, 170125 >>

Aktbilaga 454 Mailväxling mellan Östhammars kommun och domstolen ang. önskemål om möte, 170124 >> (se aktbilaga 453)

Aktbilaga 453 Tjänsteanteckning från samtal med Marie Berggren, Östhammars kommun, 170124 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev