Aktbilagor 2017-2018

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 1333-11, ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken under 2017-2018.

 

Aktbilaga 849 Skrivelse från Marianne Birkby, 180210 >>

Aktbilaga 848 Tidningsurklipp från Berit Holmgren (fax), 180202 >>

Aktbilaga 847 Tidningsurklipp från Berit Holmgren (fax), 180202 >>

Aktbilaga 846 Yttrande med fem tidningsurklipp från Berit Holmgren (fax), 180202 >>

Aktbilaga 845 Synpunkter på domstolens yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 180124 >>

Aktbilaga 844 Sändlista över exp av aktbilagor 841 - 843, 180130 >>

Aktbilaga 843 Sammanfattning av domstolens yttrande, 180123 >>

Aktbilaga 842 Domstolens yttrande till regeringen, 180123 >>

Aktbilaga 841 Beslut om domstolens överlåtande av yttrande till regeringen, 180116 >>

Aktbilaga 840 Yttrande BH, 180118 >>

Aktbilaga 839 Beslut under rättegång yttrandedatum flyttat till den 26 januari 2018, 171205 >>

Aktbilaga 838 Yttrande från Mörner, 171112 >>

Aktbilaga 837 Slutanförande från SERO, 171102 >>

Aktbilaga 836 Slutanförande från Nils-Axel Mörner, 171030 >>

Aktbilaga 835 Slutkommentar från Torbjörn Åkermark, 171030 >>

Aktbilaga 834 Slutanförande av Milkas, 171026 >>

Aktbilaga 833 Slutanförande av Oskarshamns kommun, 171026 >>

Aktbilaga 832 Bok: "Kynnet som försätter berg" av Jan-Åke Noresson, ingivet av Milkas, 171026 >> (Aktbilaga 828)

Aktbilaga 831 "Information inför folkomröstning i Östhammar kommun", ingivet av Milkas >> (se aktbilaga 828)

Aktbilaga 830 "Historien om avvecklingen som inte blivit av" av Lasse Karlsson, ingivet av Milkas, 171026 >> (se aktbilaga 828)

Aktbilaga 829 Broschyr: "Kärnkraftsavfall" av Olov Holmstrand, ingivet av Milkas, 171026 >> (se aktbilaga 828)

Aktbilaga 828 Missiv rörande ingivet underlag från Milkas, 171026 >>

Aktbilaga 827 Presentation från Nils-Axel Mörner, jordbävningar, 171026 >> (se även aktbilaga 817-819)

Aktbilaga 826 Yttrande från Unni Hansson, 171026 >>

Aktbilaga 825 Presentation om yrkande om avslag på SKB:s tillståndsansökan av Karl-Inge Åhäll och Herbert Henkell, 171026 >>

Aktbilaga 824 Slutanförande av Herbert Henkel, 171026 >> (se även aktbilaga 823)

Aktbilaga 823 Slutanförande av Herbert Henkel, 171026 >>

Aktbilaga 822 Anförande av Britta Kahanpää, Milkas, 171026 >>

Aktbilaga 821 Slutanförande från Peter Szakálos, 171026 >>

Aktbilaga 820 Slutanförande från SKB, 171026 >>

Aktbilaga 819 Slutanförande från Nils-Axel Mörner del 3, geoetik, 171025 >>

Aktbilaga 818 Slutanförande från Nils-Axel Mörner del 2, geohydrologi, 171025 >>

Aktbilaga 817 Slutanförande från Nils-Axel Mörner del 1, jordbävningar, 171025 >>

Aktbilaga 816 KSAM rapport om djupa borrhål, 171024 >> (Bilaga 5 till ab 811; bok - ej inscannad)

Aktbilaga 815 Ett misstänkt fall med ett jordskalvs påverkan, 171024 >> (Bilaga 4 till ab 811)

Aktbilaga 814 Debatt i Ny Teknik 2011, 171024 >> (Bilaga 3 till ab 811) 

Aktbilaga 813 KSAM rapport SOU 2004:67, 171024 >> (Bilaga 2 till ab 811; bok - ej inscannad)

Aktbilaga 812 Kopia på karta från SGU rapport, 171024 >> (Bilaga 1 till ab 811) 

Aktbilaga 811 Dokument till domstolen från Herbert Henkel, 171024 >> 

Aktbilaga 810 Anförande från Milkas genom Britta Kahanpää, 171024 >>

Aktbilaga 809 Yttrande samt länk till filmen "Evigt Ärr" från Ingela Johansson, 171024 >>

Aktbilaga 808 Presentation Länsstyrelsen Uppsala län med kommentarer till villkorsförslag och åtaganden, 171024 >>

Aktbilaga 807 Presentation från Oskarshamns kommun om villkor, 171024 >>

Aktbilaga 806 Presentation från Östhammars kommun om villkor, 171024 >

Aktbilaga 805 Presentation från SKB – Samlad bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000-områden m.m., 171024 >>

Aktbilaga 804 Presentation från SKB om avsänkning påverkar Natura 2000-området Storskäret, 171024 >> 

Aktbilaga 803 Inlaga från SKB rörande påverkan på skyddade arter och buller m.m., 171024 >>

Aktbilaga 802 Presentation från SKB – Samlat förslag till skyddsåtgärder, villkor och åtanganden, 171024 >>

Aktbilaga 801 Presentation från SSM om bedömning av osäkerheter – säkerhet efter förslutning, 171024 >>

Aktbilaga 800 Presentation från SSM – Svar på fråga från domstolen om arbetssätt kring bedömning av långsiktig påverkan på miljön m.m., 171024 >> 

Aktbilaga 799 Epostmeddelande till domstolen med fråga om hur kärnbränsle skyddas och säkras, 171024 >> 

Aktbilaga 798 Presentation från SKB – kommentarer kring Szakálos presentation från den 14 september, 171023 >> 

Aktbilaga 797 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 171023 >> 

Aktbilaga 796 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 2 från den 13 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 795 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 4 och 5 från den 13 oktober, 171023 >> 

Aktbilaga 794 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 6 från den 2 oktober, 171023 >> 

Aktbilaga 793 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 3 från den 14 september, 171023 >>

Aktbilaga 792 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 6 från den 13 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 791 Presentation från Peter Szakálos, 171023 >>

Aktbilaga 790 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 5c från den 2 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 789 Presentation från SKB – svar på domstolens fråga 4 och 5 från den 2 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 788 Presentation från Herbert Henkel, 171023 >> 

Aktbilaga 787 Epostkorrespondens mellan Lantz och Portman, 171023 >> (Bilaga 3 till ab 783) 

Aktbilaga 786 Textutdrag av en diskussion mellan Busby och Valentin, 171023 >> (Bilaga 2 till ab 783)

Aktbilaga 785 Epostkorrespondens mellan Lantz och Latvian Academy of Sciences, 171023 >> (Bilaga 1B till ab 783)

Aktbilaga 784 Epostkorrespondens mellan Lantz och Latvian Academy of Sciences, 171023 >> (Bilaga 1A till ab 783)

Aktbilaga 783 Kommentarer från Mattias Lantz till domstolen ang. vissa påståenden av Christopher Busby, 171023 >> 

Aktbilaga 782 Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 4 från den 14 september, 171023 >>

Aktbilaga 781 Presentation av SKB – svar på domstolens frågor från den 13 oktober, 171023 >>

Aktbilaga 780 Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 3 från den 2 oktober, 171023 >> 

Aktbilaga 779 Presentation av SKB – svar på domstolens frågor, 171023 >>

Aktbilaga 778 Talarmanus til aktbilaga 712, 171020 >>

Aktbilaga 777 Meddelande från domstolen till Szakálos m.fl., 171020 >> 

Aktbilaga 776 Yttrande från Lena Lagerstam, 171019 >>

Aktbilaga 775 Yttrande från Mats Boman m.fl., 171019 >>

Aktbilaga 774 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 171019 >>

Aktbilaga 773 E-post skrivelse från domstolen till SSM, tre kompletterande frågor, 171019 >>

Aktbilaga 772 SKB-rapporter och vetenskapliga publikationer avseende Forsmarksområdet resp. Laxemarsområdet ekologi, 171018 > tekn + aktförv + sökandeombud

Aktbilaga 771 Yrkande från Milkas, gm Britta Kahanpää, 171013 >>

Aktbilaga 770 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 171013 >>

Aktbilaga 769 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, villkor inför tillåtlighetsprövningen, 171013 >>

Aktbilaga 768 Presentation från SERO, Leif Göransson, 171013 >>

Aktbilaga 767 Presentation från Naturvårdsverket, när och av vem ska beslut om villkor fattas, m.m., 171013 >>

Aktbilaga 766 Presentation från Östhammars kommun, villkor inför tillåtlighetsprövningen, 171013 >>

Aktbilaga 765 Presentation från SKB, bentonittransporter, 171013 >>

Aktbilaga 764 Presentation från SKB, infiltration till våtmarker, 171013 >> 

Aktbilaga 763 Presentation från SKB, orsakar kväveutsläppen en betydande påverkan på miljön, 171013 >> 

Aktbilaga 762 Presentation från SKB, vattendelare m.m., 171013 >>

Aktbilaga 761 Presentation från SKB, karta, hela förvaret samtidigt, 171013 >>

Aktbilaga 760 Presentation från SKB om villkorsförslag och åtaganden kärnbränsleförvaret, 171013 >> 

Aktbilaga 759 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, Natura 2000 områden m.m., 171012 >> 

Aktbilaga 758 Inlaga från Oss, 171012 >> 

Aktbilaga 757 Presentation från Oss om ansökan i sin helhet, 171012 >> 

Aktbilaga 756 Presentation från Naturskyddsföreningen/MKG om Natura 2000 m.m., 171012 > 

Aktbilaga 755 Presentation från Naturvårdsverket, påverkan på riksintresset för naturvård, m.m., 171012 >>

Aktbilaga 754 Presentation från SKB, svar på ställda frågor, 171012 >>

Aktbilaga 753 Meddelande från HaV rörande närvaro vid huf, 171011 >>

Aktbilaga 752 Inlaga med yrkanden och motivering från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 171011 >>

Aktbilaga 751 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län med synpunkter på ansökan, 171011 >> 

Aktbilaga 750 Uppgifter från Naturskyddsföreningen om arter i Art- och habitatdirektivet som påträffats i området samt lista på rödlistade svampar som förekommer i området, 171011 >> 

Aktbilaga 749 Presentation från SKB; Påverkan på Natura 2000-områden, 171011 >>

Aktbilaga 748 Presentation från SKB: Naturmiljö - hav; Övergödningseffekter av kväveutsläpp, 171011 >>

Aktbilaga 747 Presentation från SKB – Naturmiljö - hav; Svar på fråga om kväveutsläpp, 171011 >>

Aktbilaga 746 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, artskyddsdispens, 171011 >>

Aktbilaga 745 Presentation från Naturskyddsföreningen/MKG, talan i artskyddsmålet, 171011 >>

Aktbilaga 744 Presentation från Naturskyddsföreningen, Forsmarks naturvärden, 171011 >> 

Aktbilaga 743 Presentation från SKB, Påverkan på naturvärden, 171011 >>

Aktbilaga 742 Anförande från Britta Kahanpää, Milkas, 171011 >>

Aktbilaga 741 Presentation från SKB, Land- och våtmarkmiljöer, 171011 >> 

Aktbilaga 740 Inlaga från Naturskyddsföreningen/MKG med rapport om förutsättningarna för sjötransport av bentonit, 171011 >> 

Aktbilaga 739 Presentation från Naturskyddsföreningen/ MKG:synpunkter uppförande och drift Forsmark, 171011 >>  

Aktbilaga 738 Bild till SKB:s svar om påverkansområde grundvatten, 171011 >> 

Aktbilaga 737 Presentation från SKB: svar på frågor om kontroller, övervakning m.m., 171011 >> 

Aktbilaga 736 Presentation från Länsstyrelsen Uppsala län, 171010 >> 

Aktbilaga 735  Presentation Milkas, 171010 >> (aktbilagan utgår; felförd, se aktbilaga 728)

Aktbilaga 734 Presentation från SSM om kärnbränsleförvaret, 171010 >>

Aktbilaga 733 Presentation från Nils-Axel Mörner, 171010 >> 

Aktbilaga 732 Presentation från Östhammars kommun, 171010 >> 

Aktbilaga 731 Presentation från SKB: transportbuller och anläggningsbuller, 171010 >>  

Aktbilaga 730 Presentation från SKB: miljökonsekvensbeskrivning för kärnbränsleförvaret i Forsmark, 171010 >> 

Aktbilaga 729 Presentation från SKB: kärnbränsleförvaret - strålsäkerhet under uppförande och drift 171010 >> 

Aktbilaga 728 Presentation av Milkas, 171010 >>

Aktbilaga 727 Presentation SKB om kärnbränsleförvaret, anläggningen och verksamheten, 171010 >>

Aktbilaga 726 Presentation av Nils-Axel Mörner, 171010 >> (Aktbilagan utgår, felförd, se aktbilaga 733)

Aktbilaga 725 Presentation från SKB – Fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena (Domstolens fråga 5 från den 14 sep), 171009 >>

Aktbilaga 724 Presentation från SKB – Plats- och omgivningsförhållanden Östhammars kommun och Forsmark, 171009 >>

Aktbilaga 723 Meddelande från Havs - och vattenmyndigheten ang. närvaro vid huvudförhandlingen, 171009 >> 

Aktbilaga 722 Presentation från SKB – Anläggningar som ingår i prövningen m.m., 171009 >>

Aktbilaga 721 Presentation från SKB av yrkanden, 171009 >> 

Aktbilaga 720 Presentation från SKB om planering av syn i Forsmark, 171009 >>

Aktbilaga 719 Yttrande från Torbjörn Åkermark med svar på domstolens två frågor från den 2 oktober, 171009 >>

Aktbilaga 718 Kompletterande yttrande från Svenska Kraftnät, 171006 >>

Aktbilaga 717 Presentation från SKB från syn den 5/10 vid Äspölaboratoriet – Transportsystem m.m., 171005 >> 

Aktbilaga 716 Presentation från SKB från syn den 5/10 vid Äspölaboratoriet, 171005 >> 

Aktbilaga 715 Presentation från SKB – Villkorsförslag och energihushållning Clab/Clink, 171005 >>

Aktbilaga 714 Kompletterande yrkande rörande Clab/Clink från Länsstyrelsen i Kalmar län, 171003 >>

Aktbilaga 713 Presentation från Naturskyddsföreningen och MKG – Synpunkter rörande Clab, 171003 >>

Aktbilaga 712 Presentation från SSM – Mellanlagring och inkapsling, 171003 >>

Aktbilaga 711 Presentation från Oskarshamns kommun – Beredning och villkorskommentarer, 171003 >> 

Aktbilaga 710 Presentation från SKB – Villkorsförslag och åtaganden Clab/Clink, 171003 >>

Aktbilaga 709 Presentation från SKB – MKB för mellanlagring och inkapsling, 171003 >>

Aktbilaga 708 Presentation från SKB om Clink, 171003 >>

Aktbilaga 707 Presentation från SKB om Clab, 171003 >>

Aktbilaga 706 Presentation från SKB om Oskarshamn, plats och omgivningsförhållanden, 171002 >> 

Aktbilaga 705 Presentation från SKB om anläggningar som ingår i prövningen, 171002 >> (se även aktbilaga 623)

Aktbilaga 704 Film om verksamheten, 171002  från SKB

Aktbilaga 703 Yrkanden från SKB, 171002  >> (se även aktbilaga 620)

Aktbilaga 702 Planering för syn från SKB, 171002 >> 

Aktbilaga 701 Protokoll; huvudförhandling i Oskarshamn, 171002 >>

Aktbilaga 700 Presentation av Charly Hultén, Milkas, om intrång i KBS-3-förvar, 171002 >>

Aktbilaga 699 Presentation av Charly Hultén, Milkas, om MKB-samråd, 171002 >>

Aktbilaga 698 Yttrande från Eva Liljeskog, 170928 >> 

Aktbilaga 697 Fullmakt från Naturskyddsföreningen för Johan Swahn, 170928 >>

Aktbilaga 695-696 Direktiv från Monarkin Staten Sverige, 170920 >>

Aktbilaga 694 Östhammar kommuns anförande, 170919 >>

Aktbilaga 693 SKB Saida Engström presentation, 170914 >> 

Aktbilaga 692 Olle Grinder motreplik Saunaeffekten, 170914 >>

Aktbilaga 691 KTH bild motreplik kopparkorrosion, 170914 >>

Aktbilaga 690 KTH presentation motreplik kopparkorrosion, 170914 >

Aktbilaga 689 SSM Presentation fortsatt replik kopparkorrosion, 170914 >> 

Aktbilaga 688 SKB Presentation replik kopparkorrosion, 170914 >>

Aktbilaga 687 Presentation från SKB; arbete med kopparkorrosion i rent vatten under 2000-talet, 170914 >>

Aktbilaga 686 Bild från SKB över samrådsmöten för allmänheten i Östhammars kommun, 170913 >> 

Aktbilaga 685 SKB:s presentation angående syn Clab, Äspölaboratoriet och kapsellaboratoriet, 170913 >>

Aktbilaga 684 Yttrande från Britta Kahanpää avseende samråd, MKB. m.m., 170913 >>

Aktbilaga 683 Bilder till Herbert Henkels motreplik till SKB:s replik, 170912 > 

Aktbilaga 682 SSM:s presentation om MKB och samråd, 170913 >>

Aktbilaga 681 Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation om MKB-processen, 170913 >> 

Aktbilaga 680 SKB:s presentation; MKB-processen och genomfört samråd, 170913 >>

Aktbilaga 679 SKB:s svar på frågan om Earthtides, 170913 >>

Aktbilaga 678 Bilder till Nils-Axel Mörners motreplik till SKB:s replik, 170913 >>

Aktbilaga 677 SKB:s sammanställning av frågor från förhandlingen, 170913 >>

Aktbilaga 676 Kärnavfallsrådets svar på domstolens frågor vid huvudförhandling den 5 september 2017, 170913 >>

Aktbilaga 675 SSM:s ställningstagande rörande tillåtlighet enligt miljöbalken, 170913 >>

Aktbilaga 674 Inlaga från Naturskyddsföreningen och MKG, om GAP-projektet, 170912 >>

Aktbilaga 673 Yttrande från Britta Kahanpää, 170912 >> 

Aktbilaga 672 Replik från SKB rörande synpunkter om lokalisering, 170912 >> 

Aktbilaga 671 Replik SKB på synpunkter om riskanalysen, 170912 >>

Aktbilaga 670 Replik från Naturskyddsföreningen/MKG; bild rörande jordbävningar, 170912 >>

Aktbilaga 669 Arbetsrapport (Första ordningens branta skjuvzoner i Sverige), ingiven av Herbert Henkel, 170912 >>

Aktbilaga 668 SKB-presentation om hantering av jordskalv, 170912 >> 

Aktbilaga 667 Rolf Hanssons presentation om platsvalet, 170912 >>

Aktbilaga 666 Leif Göransson, SERO, presentation, 170912 >>

Aktbilaga 665 Karl-Inge Åhälls presentation om Djupa borrhål, 170912 >>

Aktbilaga 664 SKB presentation replik på lerbuffertens stabilitet (saunaeffekten), 170912 >>

Aktbilaga 663 KTH:s motreplik om kopparkorrosion, 170911 >> 

Aktbilaga 662 SKB:s replik om kopparkorrosion, 170911 >>

Aktbilaga 661 Uppsala universitets replik om kopparkorrosion, 170911 >>

Aktbilaga 660 SKB om motival koppar, 170911 > 

Aktbilaga 659 SSM:s replik om strålskyddsreglering, 170911 >>

Aktbilaga 658 SKB:s replik om strålningsrisker, 170911 >>

Aktbilaga 657 SKB:s replik Alternativ metod, 170911 >>

Aktbilaga 656 Anförande av Andrew Orrell, 170911 >> (se aktbilaga 653)

Aktbilaga 655 Skrivelse inkommen i mål M7062-14 >>

Aktbilaga 654 Överblick av SKB:s replik, 170911 >> 

Aktbilaga 653 Presentation från Andrew Orrell, 170911 >

Aktbilaga 652 Presentation från Herbert Henkel, 170910 > 

Aktbilaga 651 Text till Fergus Gibbs presentation, 170908 >>

Aktbilaga 650 Inlaga från Ditta Rietuma; proklamation, 170908 >>

Aktbilaga 649 Presentation från Ditta Rietuma, 170908 >>

Aktbilaga 648 Strukturutredning ingiven av Ditta Rietuma, 170908 >>

Aktbilaga 647 Rapport ECCR 2010 rekommendationer ingiven av C Busby, 170908 >> 

Aktbilaga 646 Presentation från Christopher Busby, 170908 >> 

Aktbilaga 645 Presentation från Peter Szakàlos, 170908 >>

Aktbilaga 640-644 Presentation från Naturskyddsföreningen/MKG, 170908

Aktbilaga 639 Telefonanteckning från "Henrietta", 170907 >>

Aktbilaga 638 Presentation från Herbert Henkel, 170907 >>

Aktbilaga 637 Presentationsbilder från Britta Kahanpää, 170907 >>

Aktbilaga 636 Synpunkter på nya strålskyddsförslaget från Britta Kahanpää, 170907 >>

Aktbilaga 635 Anförande från Britta Kahanpää, 170907 > 

Aktbilaga 634 Presentation från Nils-Axel Mörner, 170907 >>

Aktbilaga 633 Presentation av SSM om metodval, platsval och säkerhet efter förslutning, 170907 >>

Aktbilaga 632 SKB bilder som saknades i presentationen om säkerhet efter förslutning, 170907 >> (se aktbilaga 627)

Aktbilaga 631 Bilaga från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, 170907 >> 

Aktbilaga 630 Yttrande från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, 170907 >> 

Aktbilaga 629 Presentation från MILKAS, 170907 >>

Aktbilaga 628 Inlaga från Alfred Maultasch, 170906 >>

Aktbilaga 627 Presentation av sökanden, säkerhet efter förslutning, 170906 >> 

Aktbilaga 626 Presentation av sökanden, lokalisering av KBS-3-systemet, 170906 >>

Aktbilaga 625 Presentation av sökanden, vald metod och andra metoder, 170906 >>

Aktbilaga 624 Presentation från SSM, prövningsförfarandet, 170905 >>

Aktbilaga 623 Presentation från sökanden, anläggningar som ingår i prövningen, 170905 >>

Aktbilaga 622 Presentation från sökanden, uppdrag och ändamål, 170905 >> 

Aktbilaga 621 Bilaga K:10, innehållsförteckning, 170905 >>

Aktbilaga 620 Presentation från sökanden, yrkanden, 170905 >> 

Aktbilaga 610 -619 Presentationsmaterial med bilagor angivet av Nils-Axel Mörner, 170905 >>

Aktbilaga 609 Fullmakt för Tommy Hammar, Länsstyrelsen Kalmar län, 170905 >>

Aktbilaga 608 Protokoll för huvudförhandlingen, 170905 >> 

Aktbilaga 607 Nils-Axel Mörners presentation till huvudförhandlingen, 170904 >>

Aktbilaga 606 Yrkande från Nils-Axel Mörner, 170904 >> 

Aktbilaga 605 Faktura, resekostnader mm för C Busby - exp till sökandeombud, tekn + aktförv, 170904 > 

Aktbilaga 604 Yrkande om avstyrkan från Szakálos, Rosengren, Seetharaman och Leygraf, 170904 >> 

Aktbilaga 603 Nils- Axel Mörners presentation vid huvudförhandlingen, 170903 >> 

Aktbilaga 602 Yttrande från SERO, 170901 >>

Aktbilaga 601 Yttrande från Milkas, 170831 >>

Aktbilaga 600 Bilaga 4 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 599 Bilaga 3 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 598 Bilaga 2 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596)

Aktbilaga 597 Bilaga 1 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >> (se aktbilaga 596) 

Aktbilaga 596 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170830 >>

Aktbilaga 595 Yttrande från Svenska kraftnät, 170830 >> 

Akbilaga 594 Bilaga 2 till ab 592, 170830 >>

Aktbilaga 593 Bilaga 1 till ab 592, 170830 >>

Aktbilaga 592 Ytterligare meddelande från Milkas genom Miles Goldstick avseende presentationer under förhandlingen, 170830 >>

Aktbilaga 591 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala Län, 170830 >> 

Aktbilaga 590 Yttrande från KTH-forskarna Szakálos, Rosengren, Seetharaman och Leygraf, 170830 >> 

Aktbilaga 589 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 170830 >> 

Aktbilaga 588 Yttrande från Trafikverket, 170830 >>

Aktbilaga 587 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170829 >>

Aktbilaga 586 Bilaga 2 till ab 584, 170829 >> 

Aktbilaga 585 Bilaga 1 till ab 584, 170829 >>

Aktbilaga 584 Meddelande från Milkas genom Miles Goldstick, 170829 > 

Aktbilaga 583 Yttrande från Anna Lind, 170828 >>

Aktbilaga 582  Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden Oskarhamns kommun, 170828 >>

Aktbilaga 581 Fullmakt för Hans Jivander och Ylva Lundh från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170828 >>

Aktbilaga 580 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170828 >>

Aktbilaga 579 Yttrande från SGU, 170828 >> 

Aktbilaga 578 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 170828 > 

Aktbilaga 577 SKB:s synpunkter på MKG:s externa experter, särkilt vad gäller tidpunkt för deras hörande, 170823 >>

Aktbilaga 576 MSB avstår från att yttra sig över ab 552-556, 170823 >>

Aktbilaga 575 Tjänsteanteckning avseende tolkning vid huvudförhandlingen, 170823 >>

Aktbilaga 574 SKB ges tillfälle att yttra sig över ab 571, 170821 >>

Aktbilagor 572-573 Bilagor till ab 571, 170818 >>

Aktbilaga 571 MKG:s svar till domstolen om behov av tolk, 170818 >>

Aktbilaga 570 Svar från domstolen till Nils-Axel Mörner, 170816 >> 

Aktbilaga 569 Synpunkter från SERO, 170816 >>

Aktbilaga 568 E-post från Nils-Axel Mörner gällande presentation vid huvudförhandlingen, 170811 >> 

Aktbilaga 567 Orderbekräftelse, tolkning under huvudförhandlingen, 170714 >>

Aktbilaga 566 Orderbekräftelse, tolkning under huvudförhandlingen, 170713 >>

Aktbilaga 565 Beslut under rättegång Kent Pettersson, 170713 >> 

Aktbilaga 564 Kent Pettersson begäran om omprövning av fastställd förhandlingsordning, 170712 >> 

Aktbilaga 563 Fråga Naturskyddsföreningen MKG behov av tolk, 170711 >>

Aktbilaga 562 Underrättelse lösbrev om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande (ab 552-556), 170706 >> 

Aktbilaga 561 Underrättelse till MKG m.fl. om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande (ab 552-556), 170706 >>

 Aktbilaga 560 utgår; felfört

Aktbilaga 559 Underrättelse till kommuner m.fl. om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande  (ab 552-556), 170706 >>

Aktbilaga 558 Kungörelse huvudförhandling, 170704 >> 

Aktbilaga 557 Förhandlingsordning huvudförhandling, 170704 >> 

Aktbilaga 556 Yttrande SKB Bilaga K:28 Åtaganden, 170630 >>

Aktbilaga 555 Yttrande SKB Bilaga K:27 Påverkan på vattenmiljöer fortsatt arbete, 170630 >>

Aktbilaga 554 Yttrande SKB Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information, 170630 >>

Aktbilaga 553 Yttrande SKB Bilaga K:1 Förslag till villkor, 170630 >> 

Aktbilaga 552 Yttrande SKB huvuddokument, 170630 >> 

Aktbilaga 551 Korrespondens mellan domstolen och SKB ang. frågor om förhandlingsordningen, 170531 >> 

Aktbilaga 550 Telefonsamtal mellan domstolen och Britta Kahanpää, 170528 >>

Aktbilaga 549 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 548 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170517 >>

Aktbilaga 547 Yttrande från Kent S Pettersson, 170517 >>

Aktbilagor 545-546 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170517 >>

Aktbilaga 544 Yttrande från Milkas, 170517 >>

Aktbilaga 543 Yttrande från Östhammars kommun, 170517 >>

Aktbilaga 542 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 170517 >> 

Aktbilaga 541 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 540 Yttrande från Britta Kahanpää, 170517 >> 

Aktbilaga 539 Komplettering till ab 535 från OSS, 170517 >> 

Aktbilaga 538 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170517 >>

Aktbilaga 537 Yttrande från Herbert Henkel, 170517 >>

Aktbilaga 536 Yttrande från SERO, 170517 >>

Aktbilaga 535 Yttrande från OSS, 170517 >>

Aktbilaga 534 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 170516 >>

Aktbilaga 533 Yttrande från Svenska Kraftnät, 170516 >>

Aktbilaga 532 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 170516 >>

Aktbilaga 531 Yttrande från Naturvårdsverket, 170516 >> 

Aktbilaga 530 Yttrande från SKB, 170515 >> 

Aktbilaga 529 Yttrande från SGU, 170515 >> 

Aktbilaga 528 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 170514 >> 

Aktbilaga 527 MSB avstår från att yttra sig och kommer inte närvara vid huvudförhandlingen, 170512 >>

Aktbilaga 526 Yttrande från Christopher Busby och Ditta Rietuma, 170512 >>

Aktbilaga 525 Anmälan om närvaro vid huvudförhandling från Peter Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170511 >>

Aktbilagor 523-524 Inofficiell översättning från Milkas av domstolens utkast till förhandlingsordning, 170508 >> 

Aktbilaga 522 Domstolens utkast till förhandlingsordning, 170503 >> 

Aktbilaga 521 Fullmakt för advokaten Malin Wikström från Östhammars kommun, 170224 >> 

Aktbilaga 520 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 519 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >> (på tyska) 

Aktbilaga 518 Bilaga till ab 514 - SKB:s sammanfattning av mottagna uttalanden, 170406 >>

Aktbilaga 517 Bilaga till ab 514 - Sammanfattande brev från SKB ang. samrådet i enlighet med Esbokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 516 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av skillnader mellan uttalandena från Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 515 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av synpunkter från Tyskland, 170406 >> (på tyska) 

Aktbilaga 514 Mail från Naturvårdsverket till den tyska allmänheten, 170406 >>

Aktbilaga 513 Inkomna synpunkter från Polen och Tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 512 Mail från Naturvårdsverket ang. slutredovisning av gränsöverskridande kommunicering i enlighet med Espokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 511 SKB:s förslag till förhandlingsordning, 170403 >>

Aktbilaga 510 SKB:s synpunkter på tidsplanen, 170331 >> 

Aktbilaga 509 Domstolens förslag till tidsplan, 170327 >>

Aktbilaga 508 Domstolens beslut om huvudförhandling, 170317 >>

Aktbilaga 507 SKB:s yttrande över samordning av mål, samt målens fortsatta handläggning, 170310 >> 

Aktbilaga 506 SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet, 170302 >>

Aktbilaga 505 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om SKB:s komplettering V och bemötande, 170223 >>

Aktbilaga 504 Rättelse av tidigare inlämnad redovisning från Naturvårdsverket, 170220 >> (se aktbilaga 393)

Aktbilagor 502-503 Tillägg till aktbilaga 449 ang. seismisk riskanalys från Nils-Axel Mörner, 170219 >>

Aktbilaga 501 Fullmakt till Kent Pettersson från FMKK, 170216 >>

Aktbilagor 498-500 Bilagor till aktbilaga 494, FMKK:s yttrande, 170216 >> 

Aktbilaga 497 Yttrande från SGU, 170216 >>

Aktbilaga 496 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170215 >>

Aktbilaga 495 Yttrande från Britta Kahanpää, ledamot Milkas, 170215 >> 

Aktbilaga 494 Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, FMKK, 170214 >> 

Aktbilaha 493 Yttrande från Milkas om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >> 

Aktbilaga 492 Yttrande från Milkas om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >> 

Aktbilagor 490-492 Fullmakt till Naturskyddsföreningen från MKG, 170214 >>

Aktbilaga 489 Bilaga 3 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se aktbilaga 486) 

Aktbilaga 488 Bilaga 2 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se aktbilaga 486) 

Aktbilaga 487 Bilaga 1 till yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se aktbilaga 486)

Aktbilaga 486 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> 

Aktbilaga 485 Yttrande från Svenska Kraftnät om SFR 2, 170214 >> 

Aktbilaga 484 Yttrande från Svenska Kraftnät om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle, 170214 >>

Aktbilaga 483 Yttrande från Svenska Kraftnät om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 482 Yttrande från Oskarshamns kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 481 Yttrande från Oskarshamns kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >>

Aktbilaga 480 Protokoll från kommunfullmäktige Oskarshamns kommun, 170214 >>

Aktbilaga 479 Yttrande från SERO, 170213 >> (Ersätter aktbilaga 470)

Aktbilaga 478 Yttrande från SSM om SKB:s komplettering V och bemötande gällande ansökan enligt miljöbalken, 170213 >> 

Aktbilaga 477 Anståndsansökan från SGU, 170213 >> 

Aktbilaga 476 Yttrande från Energimyndigheten, 170213 >>

Aktbilaga 475 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >> 

Aktbilaga 474 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 473 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170213 > 

Aktbilaga 472 Yttrande från Kärnavfallsrådet om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 471 Yttrande från Kärnavfallsrådet om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >>

Aktbilaga 470 Yttrande från SERO, 170212 >> (Ersätts av aktbilaga 479)

Aktbilaga 469 Yttrande från Peter Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170212 >>

Aktbilaga 468 Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, 170210 >>

Aktbilaga 467 Yttrande i sak från Naturvårdsverket, 170210 >>

Aktbilaga 466 Yttrande från SSM över frågor om behov av samordad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170210 >>

Aktbilagor 463-465 Yttrande från Östhammars kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170201 >> 

Aktbilaga 462 Yttrande från Östhammars kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >>

Aktbilaga 461 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >> 

Aktbilaga 460 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om tillåtlighets- och tillståndsfrågor av KBS-3 metoden, 170131 >> 

Aktbilaga 459 Bilaga 2 till aktbilagor 457-458 - SERO:s yttrande, 170130 >>  

Aktbilagor 457-458 Yttrande från SERO, 170128 >>

Aktbilaga 456 Bilaga till aktbilaga 455 - SSM förklarar rättelsen i bilaga 4 till SSM:s yttrande 29 juni 2016, 170125 >>

Aktbilaga 455 Mail från SSM om rättelse gällande bilaga 4 till SSM:s yttrande den 29 juni 2016, 170125 >>

Aktbilaga 454 Mailväxling mellan Östhammars kommun och domstolen ang. önskemål om möte, 170124 >> (se aktbilaga 453)

Aktbilaga 453 Tjänsteanteckning från samtal med Marie Berggren, Östhammars kommun, 170124 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev