Ansökan från kärnkraftsindustri om att få bygga en inkapslingsanläggning för kärnavfallet

I november 2006 lämnade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan till myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI (sedan 2008 är SKI och SSI sammanslagna till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM). SKB ansökte om att få bygga en inkapslingsanläggning inför slutförvar av kärnavfall. MKG anser att myndigheterna inte ska lägga några resurser på granskandet av denna ansökan eftersom den är felaktig. MKG påpekar också att denna ansökan inte borde komma separerad från ansökan för hela slutförvarssystemet.

Läs mer under MKG-nyhet från 06-11-08 “Oriktig ansökan om kapselfabrik för kärnavfall” >>