Ansökan från kärnkraftsindustri om att få bygga en inkapslingsanläggning för kärnavfallet

I november 2006 lämnade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan till myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI (sedan 2008 är SKI och SSI sammanslagna till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM). SKB ansökte om att få bygga en inkapslingsanläggning inför slutförvar av kärnavfall. MKG anser att myndigheterna inte ska lägga några resurser på granskandet av denna ansökan eftersom den är felaktig. MKG påpekar också att denna ansökan inte borde komma separerad från ansökan för hela slutförvarssystemet.

Läs mer under MKG-nyhet från 06-11-08 “Oriktig ansökan om kapselfabrik för kärnavfall” >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev