Broschyrer och informationsblad

Här kan du ladda ner MKG:s broschyrer om viktiga frågeställningar inför ett slutförvar. Du kan också läsa om tillståndsprövningen och hitta information om MKG. 

Publicerad den i kategorin Broschyrer och informationsblad
Här kan du ladda ner en kort informationsbroschyr om MKG. En uppdaterad version med den nya styrelsen efter årsmötet i april 2020 finns nu i länken nedan. 
Publicerad den i kategorin Broschyrer och informationsblad
Broschyren beskriver miljöorganisationernas roll i samråd och prövning inför ett slutförvar för använt kärnbränsle.  Beställ broschyren genom att skicka din postadress till info(at)mkg.se eller ladda ner den nedan.
Publicerad den i kategorin Broschyrer och informationsblad
Broschyren beskriver den värdefulla natur som finns i Forsmark. I dettaområde finns planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle, och som kommer påverka de skyddade växt- och djurarterna i området. Bland annat finns där gölgroda, större vattensalamander och gulyxne. 
Publicerad den i kategorin Broschyrer och informationsblad
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade in sina ansökningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark den 16 mars 2011. Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen, som tagit emot SKB:s ansökningar har startat en granskning- och tillståndsprocess som kommer ta flera år. I MKG:s broschyr kan du läsa om hur tillståndsprocess för slutförvaret av det använda kärnbränslet kommer att gå till.
Publicerad den i kategorin Broschyrer och informationsblad
MKG har tagit fram en broschyr om säkerhetsfrågan i kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Ansökan lämnas den 16 mars in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen efter många års forskning och årtionden av platsundersökningar. Förvaret ska hålla tätt i hundratusentals år, men i värsta fall kan kopparkapslarna rosta sönder på några hundratals år.
Publicerad den i kategorin Broschyrer och informationsblad
MKG har tagit fram en broschyr om kärnavfallsfrågan. I broschyren ges en bakgrund till alla de frågeställningar som är viktiga för slutförvarsfrågan. I broschyren beskrivs hur farligt det använda kärnbränslet är och vilka problem det finns med kärnavfallsbolaget SKB:s nuvarande planer för slutförvaring. Och det finns alternativ.
Publicerad den i kategorin Broschyrer och informationsblad
Här kan du ladda ner en kort informationsbroschyr om MKG på engelska.
Publicerad den i kategorin Broschyrer och informationsblad
MKG informationsblad 1, "Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ger sin syn på alternativ metod och plats för slutförvar av kärnavfall", maj 2006, reviderad juni 2009.