Dagbok och aktbilagor

Dagbok

Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle har fått målnummer M 1333-11 hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. För varje mål förs en dagbok hos domstolen där alla ärenden och handlingar som rör målet antecknas kontinuerligt. Den 23 januari 2018 överlämnade domstolen  målet till regeringen, som därefter fortsätter handläggningen av ansökan. De handlingar som inkommer till domstolen efter den 23 januari sänds vidare till Regeringskansliet.

Följ regeringskansliets diarie på MKG:s hemsida >>

Den senaste dagboken från domstolen 22-01-10 >>

 

Aktbilagor

De handlingar som inkommit till domstolen och som rör ansökan, kallas för aktbilagor. Aktbilagorna är offentliga och kan begäras ut av domstolen. För att göra det lättare för dig att få tag på de akter du är intresserad av har vi lagt ut aktbilagorna för nedladdning på MKG:s hemsida.

Här kan du ladda ner samtliga aktbilagor >> 

Här kan du ladda ner Mark- och miljödomstolens remisser om kompletteringsbehov samt de remissvar som inkommit >>