Dagbok och aktbilagor

Dagbok

Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle har fått målnummer M 1333-11 hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. För varje mål förs en dagbok hos domstolen där alla ärenden och handlingar som rör målet antecknas kontinuerligt. Den 23 januari 2018 överlämnade domstolen målet till regeringen, som därefter fortsatte handläggningen av ansökan. Efter regeringsbeslutet att ge tillåtlighet till Clab enligt miljöbalken den 26 augusti 2021 och till den 27 januari 2022 fortsätter prövningen åter i mark- och miljöbalken för att ge tillstånd med villkor enligt balken.

Regeringskansliets diarium 2018-22 på MKG:s hemsida >>

Den senaste dagboken från domstolen 2024-03-28 >>

 

Aktbilagor

De handlingar som inkommit till domstolen och som rör ansökan, kallas för aktbilagor. Aktbilagorna är offentliga och kan begäras ut av domstolen. För att göra det lättare för dig att få tag på de akter du är intresserad av har vi lagt ut aktbilagorna för nedladdning på MKG:s hemsida.

Efter att MKG:s kansli lagts under 2023 uppdateras inte längre aktbilagorna. En del aktbilagor finns i nyheter som ändå publiceras under 2024 och framåt. I övrigt så kan aktbilagor som identifieras i dagboken ovan beställas från domstolen via mejladressen mmd.nacka.avdelning3 [at] dom.se.

Här kan du ladda ner samtliga aktbilagor >> 

Här kan du ladda ner Mark- och miljödomstolens remisser om kompletteringsbehov samt de remissvar som inkommit >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev