Dagbok och Aktbilagor

Dagbok

Ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR, har fått målnummer M 7062-14. För varje mål förs en dagbok hos domstolen där alla ärenden och handlingar som rör målet antecknas kontinuerligt. Aktuell dagbok finns att ladda ner nedan eller kan fås av domstolen.
 

Dagbok från 22-12-21 >>

 

Aktbilagor

De handlingar som inkommer till domstolen och som rör ansökan, kallas för aktbilagor. Aktbilagorna är offentliga och kan begäras ut av domstolen. För att göra det lättare för dig att få tag på de akter du är intresserad av har vi lagt ut aktbilagorna för nedladdning på MKG:s hemsida.

Här kan du ladda ner samtliga aktbilagor >> 

Här kan du ladda ner Mark- och miljödomstolens remisser om kompletteringsbehov samt de remissvar som inkommit >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev