Dagbok och Aktbilagor

Dagbok

Ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR, har fått målnummer M 7062-14. För varje mål förs en dagbok hos domstolen där alla ärenden och handlingar som rör målet antecknas kontinuerligt. Aktuell dagbok finns att ladda ner nedan eller kan fås av domstolen.
 

Dagbok från 21-10-18 >>

 

Aktbilagor

De handlingar som inkommer till domstolen och som rör ansökan, kallas för aktbilagor. Aktbilagorna är offentliga och kan begäras ut av domstolen. För att göra det lättare för dig att få tag på de akter du är intresserad av har vi lagt ut aktbilagorna för nedladdning på MKG:s hemsida.

Här kan du ladda ner samtliga aktbilagor >> 

Här kan du ladda ner Mark- och miljödomstolens remisser om kompletteringsbehov samt de remissvar som inkommit >>