Digitalt seminarium "Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?"

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, inbjuder till samtal om "Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?". Milkas vill med detta seminarium informera och samtala om förslaget att förvara radioaktivt kärnavfall i Forsmark enligt SKBs planer. Planer som fått stöd av kommunfullmäktige i Östhammar och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Tid: 25 november kl.13-16, inkl. paus
Plats: Livesändning sker via en länk på Facebookgruppen "Kärnavfallsfrågan i Östhammar":
https://www.facebook.com/groups/1667737496836748

Program:
Lägesrapporter inför regeringsbeslut
- Milkas, Göran Bryntse, tekn. dr, ordförande i Sero, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, styrelseledamot i European Renewable Energy Federation, samt ordförande i Milkas, Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat
- Östhammars kommun, Jacob Spangenberg (c), kommunalråd , ordförande kommunstyrelsen i Östhammar
- Länsstyrelsen Uppsala, Ida Lindén, enhetschef miljöskyddsenheten 

Fikapaus

När kan regeringen vara mogen för beslut?
- Riksdagsledamot i Uppsala län, Maria Gardfjell (mp), förste vice ordförande i Miljö och jordbruksutskottet 
- Gröna Kvinnor. Ewa Larsson, ordförande, samhällsvetare
- Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen, FMKK. Roland von Malmborg, även styrelseledamot Milkas
- Naturskyddsföreningen, Östhammar. Hans Jivander, även styrelseledamot i MKG 

Moderator: Kirsti Kolthoff, Milkas 


Länkar:

Information på Milkas hemsida >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev