Digitalt seminarium "Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?"

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, inbjuder till samtal om "Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?". Milkas vill med detta seminarium informera och samtala om förslaget att förvara radioaktivt kärnavfall i Forsmark enligt SKBs planer. Planer som fått stöd av kommunfullmäktige i Östhammar och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Tid: 25 november kl.13-16, inkl. paus
Plats: Livesändning sker via en länk på Facebookgruppen "Kärnavfallsfrågan i Östhammar":
https://www.facebook.com/groups/1667737496836748

Program:
Lägesrapporter inför regeringsbeslut
- Milkas, Göran Bryntse, tekn. dr, ordförande i Sero, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, styrelseledamot i European Renewable Energy Federation, samt ordförande i Milkas, Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat
- Östhammars kommun, Jacob Spangenberg (c), kommunalråd , ordförande kommunstyrelsen i Östhammar
- Länsstyrelsen Uppsala, Ida Lindén, enhetschef miljöskyddsenheten 

Fikapaus

När kan regeringen vara mogen för beslut?
- Riksdagsledamot i Uppsala län, Maria Gardfjell (mp), förste vice ordförande i Miljö och jordbruksutskottet 
- Gröna Kvinnor. Ewa Larsson, ordförande, samhällsvetare
- Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen, FMKK. Roland von Malmborg, även styrelseledamot Milkas
- Naturskyddsföreningen, Östhammar. Hans Jivander, även styrelseledamot i MKG 

Moderator: Kirsti Kolthoff, Milkas 


Länkar:

Information på Milkas hemsida >>