Djupa borrhål

När en verksamhetsutövare ansöker om att starta en verksamhet så ska denne enligt miljöbalken presentera alternativa metoder till att uppfylla det ändamål som projektet syftar till.

I kärnavfallsprojektet finns det flera alternativ till den lösning som kärnavfallsbolaget förespråkar idag. Exempel på alternativ är djupa borrhål, torrt bergrumsförvar och förvar på liknande sätt som kärnavfallet förvaras idag, nämligen i bassänger i rum i berget. Alternativen ska redovisas så att miljödomstolen kan avgöra om bästa möjliga teknik och plats har valts.

MKG tar inte ställning till vilken metod som slutligen ska användas för slutförvar av högaktivt kärnkraftsavfall. MKG förordar inte en viss metod men vill att den långsiktigt miljömässigt bästa metoden ska användas på den för den metoden miljömässigt bästa platsen. Därför måste alternativ som har förutsättningar att vara långsiktigt miljömässigt bättre utredas ytterligare.

Relaterade texter

Publicerad den Publicerad: 23 oktober 2020 i kategorin Nyheter, Nyheter
Förvarsmetoden djupa borrhål som ett alternativ för långsiktig förvaring av kärnavfall har fått ökad uppmärksamhet det senaste året. I november arrangeras två webbseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation, och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent Technical Expertise on radioactive waste management.
Publicerad den Publicerad: 12 mars 2020 i kategorin Aktuellt, Nyheter, Nyheter
Möjligheten att använda mycket djupa borrhål i stället för att bygga det kopparkapselberoende kärnbränsleförvaret har diskuterats sedan 1980-talet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och dess medlemsföreningar har länge velat se en svensk satsning på djupa borrhål, en metod som skulle kunna bli säkrare och billigare än det nu planerade förvaret i Forsmark.