Domstolsprövningen

Detta har hänt:
I december 2014 mottog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Domstolen begärde in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. De inlämnade synpunkterna bollades mellan remissinstanserna och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i två omgångar. Regeringen meddelade att ansökan ska prövas som det vore en ny anläggning, dvs. prövas av regeringen. Den 11 december 2017 kungjorde domstolen ansökan. Hösten 2019 anordnades huvudförhandlingen.   

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yrkat om i prövningen kan du läsa mer om här >> 

Aktuellt:
Huvudförhandling i SFR-målet hölls 23 september - 2 oktober 2019.
Läs MKG:s dagliga rapportering från domstolen här >> 

Mark- och miljödomstolen lämnade sitt yttrade till regeringen den 13 november 2019.
Läs mer om yttrandet från domstolen här >>

 


I högerspalten hittar du länkar där du kan: 

- hitta ansökan >>
- läsa remisser och bemötande av synpunkter >>
- läsa om huvudförhandlingen och länka dig vidare för mer information >>
- hitta domstolens dagbok, se en lista över aktbilagor och direkt ladda ner de aktbilagor som du är intresserad av >>