Domstolsprövningen

Detta har hänt:
I december 2014 mottog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Domstolen begärde in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. De inlämnade synpunkterna bollades mellan remissinstanserna och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i två omgångar. Regeringen meddelade att ansökan ska prövas som det vore en ny anläggning, dvs. prövas av regeringen. Den 11 december 2017 kungjorde domstolen ansökan. Efter mark- och miljödomstolens huvudförhandling hösten 2019 skickade både domstol och SSM in sina yttranden till regeringen, båda tillstyrkte ansökan. Den 22 december 2021 tog regeringen beslutet att godkänna ansökan. Nu kommer mark- och miljödomstolen att fortsätta prövningen enligt miljöbalken för att ge ett tillstånd med villkor. 

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yrkat om i prövningen kan du läsa mer om här >> 

Aktuellt:

Mark- och miljödomstolen har meddelat sin dom i målet den 21 december 2022. 
Läs nyhet på MKG:s hemsida om domen >>

Aktbilagor från domstolens mål hittar du här >>
 

 

I högerspalten hittar du länkar där du kan: 

- hitta ansökan >>
- läsa remisser och bemötande av synpunkter >>
- läsa om huvudförhandlingen och länka dig vidare för mer information >>

- hitta domstolens dagbok, se en lista över aktbilagor och direkt ladda ner de aktbilagor som du är intresserad av >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev