Externa konsultuppdrag

Myndigheten använder sig av både nationella och internationella externa experter under granskningen av slutförvarsansökan. Myndigheten ställer krav på sina experter att inte ha haft uppdrag från SKB eller Posiva under de två senaste åren.

När tillståndsprövningen startade kontaktade myndigheten sina externa experter för att teckna ramavtal. Ramavtalen är generella överenskommelser som anger vilka villkor som ska ingå i framtida avtal (avrop). När myndigheten avropar (en eller flera gånger) ligger alltså ramavtalet som grund.  

 

Här kan du hitta myndighetens avrop

Om du vill söka efter avrop på myndighetens hemsida går du in i menyn ”E-diarium” och använder dig av sökrutan ”Ärendemening”. Där skriver du ”(Tillståndsprövningsprojektet) - Avrop”. Glöm inte att även ställa in datum så du får med avrop från 2011.

Länk till myndighetens E-diarium >>

 

Urval av handlingar från några av myndighetens externa konsultuppdrag (Technical Notes):

Här listas intressanta dokument från myndighetens externa granskningsuppdrag, som hos myndigheten kallas Technical Notes.

SSM Rapport 2016:05 Assessment of SKB TR-14-15 "Possible influence from stray currents from high voltage DC power transmission on copper canisters", 160318 >>

SSM Rapport 2016:02 An updated review of the creep ductility of copper including the effect of phosphorus, 160131 >>

2015

SSM Rapport 2015:52 Review of SKB:s creep model, its implementation into ABAQUS and an evaluation of SKB:s analyses of the copper canister, 151221 >>

SSM Rapport 2015:47 "GEMA-Site 1: Model description and example application", december 2015 >>

SSM Rapport 2015:45 "Parallel assessment of effects on non-human biota using RESRAD-BIOTA", november 2015 >>

SSM Rapport 2015:39 "Granskning av KBS-3 avseende nukleär kriticitetssäkerhet", september 2015 >>

SSM Rapport 2015:30 "Rock Mechanics - Assessing the likelihood and extent of fracture growth in the KBS-3 repository at Forsmark", juli 2015 >>

SSM Rapport 2015:29 "Quality Assurance in SKB's Copper Corrosion Experiments", juli 2015 >>

SSM Rapport 2015:08 "Rheological properties of the Bentonite Buffer", september 2013 >>

SSM Rapport 2015:05 "Review of uncertainty propagation and sensitivity analysis in SR-Site", februari 2015 >>

SSM Rapport 2015:01 "Rock Mechanics - Thermal properties and thermal modelling of the rock in a repository of spent nuclear fuel at Forsmark", december 2014 >>

SSM Rapport 2013:37 "Rock Mechanics - Evolution of fracture transmissivity within different scenarios in SR-Site", may 2015 >> (Rapporten fanns tillgänglig på SSM:s hemsida med rapporter från 2015)

2014

SSM Rapport 2014:59 "Relation between earthquake magnitude, fracture length and fracture shear displacement in the KBS-3 repository at Forsmark", december 2014 >>

SSM Rapport 2014:58 "Rock Mechanics - Assessing probability and extent of blind faults and fault -end growth around the KBS-3 repository at Forsmark", oktober 2014 >> 

SSM Rapport 2014:57 "Issues in the Corrosion of Copper in a Swedish High Level Nuclear Waste Repository", november 2014 >>

SSM Rapport 2014:55 "Further Reproduction of SKB's Calculation Cases and Independent Calculations of Additional 'What If' Cases", september 2014 >>

SSM Rapport 2014:54 "Further Modelling Comparison of Simple Reference Biosphere Models with the LDF Modelling Approach", september 2014 >>

SSM Rapport 2014:50 "A Study of Availability of Fuel Data for Sweden's Spent Nucelar Fuel", december 2013 >>

SSM Rapport 2014:48 "Independent assessment of groundwater sulphide content in the long-term", augusti 2014 >>

SSM Rapport 2014:47 "Assessment of groundwater salinity evolution at repository depth and especially the impact of dilute water infiltration", augusti 2014 >>

SSM Rapport 2014:46 "QA in SKB's Groundwater Flow Modelling", augusti 2014 >>

SSM Rapport 2014:44 "Independent evaluation of the number of critical canister positions in the KBS-3 repository at Forsmark", juli 2014 >>

SSM Rapport 2014:43 "Workshop on general corrosion of copper", augusti 2013 >>

SSM Rapport 2014:41 "Review of Radionuclide Abstraction and Selection in the SKB Safety Case", juni 2014 >> 

SSM Rapport 2014:40 "Review of Performance Confirmation Programs and Potential Roles in SSM's Current Review of SKB's License Application", juni 2014 >>

SSM Rapport 2014:39 "'Wormhole' and Multiple Loss of Buffer Safety Function Scenarios", juni 2014 >>

SSM Rapport 2014:38 "Detailed assessment of radionuclide Kd-values for the geosphere", juni 2014 >>

SSM Rapport 2014:35 "Modelling comparison of alternative biosphere models with LDF models and evaluation of selected parameter values used in the biosphere dose assessment", januari 2014 >>

SSM Rapport 2014:34 "Modelling Comparison of Simple Reference Biosphere Models with LDF Models", november 2013 >>

SSM Rapport 2014:33 "Reproduction of SKB's Canister Failure Calculations - What-If and 'Residual' Scenario to Illustrate Barrier Functions", februari 2014 >>

SSM Rapport 2014:32 "Assessment of the derivation and use of distribution coefficients (Kd) and concentration ratios (CR)", december 2013 >>

SSM Rapport 2014:30 "Modelling Approaches to C-14 in Soil-Plant Systems and in Aquatic Environments", januari 2014 >>

SSM Rapport 2014:29 "Independent Modelling of Radionuclide Tranport, Evaluation of Colloid Transport Modelling", december 2013 >>

SSM Rapport 2014:24 "Workshop on biosphere issues", december 2013 >>

SSM Rapport 2014:23 "Workshop on Rock Mechanics Issues and their Implications for Groundwater Flow", oktober 2013 >>

SSM Rapport 2014:22 "Workshop on seismic hazard at Forsmark", juni 2013 >>

2013

SSM Rapport 2013:36 "Review and assessment of aspects of the Qeq concept", december 2013 >>

SSM Rapport 2013:35 "Rock Mechanics - Confidence of SKB's models for predicting the occurrence of a damage zone around the excavations", september 2013 >>

SSM Rapport 2013:33 "Seismology - Frequencies and mechanisms", juni 2013 >>

SSM Rapport 2013:28 "Brine intrusion by upconing for a high-level nuclear waste repository at Forsmark", september 2013 >>

SSM Rapport 2013:26 "Degradering av berg, förstärkningar och injektering i tunnlar", juni 2013 >>

SSM Rapport 2013:16 "Assessment of PWR fuel depletion and of neutron multiplication factors for intact PWR fuel copper canisters", april 2013 >>

SSM Rapport 2013:14 "Approaches used for Clearance of Lands from Nuclear Facilities among Several Countries", september 2012 >>

2012

SSM Rapport 2012:71 "Identification of Brittle Deformation Zones and Weakness Zones", juni 2012 >>

SSM Rapport 2012:67 ”Hydrogeological modelling of the Forsmark site” (Ärende SSM 2011-4284), november 2012 >>

SSM Rapport 2012:65 ”Review of the Nuclear Criticality Safety of SKB’s Licensing Application for a Spent Nuclear Fuel Repository in Sweden” (Ärende SSM 2012-790), oktober 2012 >>

SSM Rapport 2012:63 ”Review of Radionuclide Sorption on Bentonite and Forsmark Bedrock Material” (Ärende SSM 2012-143), oktober 2012 >>

SSM Rapport 2012:62 ”Review of the MARFA Code” (Ärende SSM 2012-141), juli 2012 >>

SSM Rapport 2012:60 "Handling of climate related issues in the safety assessment SR-Site" (Ärende SSM 2012-774), 121022 >>

SSM Rapport 2012:59 ”Initial review phase – Dose Assessment Methodology” (Ärende SSM 2011-4544) 120612 >>

SSM Rapport 2012:58 "Independent radionuclide transport modelling – Reproducing results for main scenarios" (Ärende 2012-142), 120823 >>

SSM Rapport 2012:57 "Shear movement of near-field rock due to large earthquakes" av Ofoegbu och Smart (Ärende SSM 2012-109), 121018 >>

SSM Rapport 2012:56 ”Biosphere Dose Assessment: Review of Dose Consequence of Radionuclides in the Uranium-238 Series Decay Chain” (Ärende SSM 2011-4542), 120727 >>

SSM Rapport 2012:55 ”Review of SKB’s Radionuclide Transport Methodology” (Ärende SSM 2012-140) 120703 >>

SSM Rapport 2012:54 "Initial Review Phase for SKB´s safety assessment SR-Site: Geological structures and deformation zones, from site investigation to safety assessment" (Ärende SSM 2011-4306), 121012 >>

SSM Rapport 2012:53 "Initial Review Phase for SKB ́s safety assessment SR-Site: Geological struc- tures and deformation zones, from site investigation to safety assessment" (Ärende SSM 2012-14), 121012 >>

SSM Rapport 2012:52 "Shear movement of near-field rock due to large earthquakes" by Backers och Stephansson (Ärende SSM2012-109), 121012 >>

SSM Rapport 2012:51 "Rock Mechanics related to long-term repository and site evolution" (Ärende SSM 2011-4398), 120919 >>

SSM Rapport 2012:48 "2012:48 Use of Solubility Limits in the SR-Site Safety Assessment" (Ärende SSM2012-144), 121010 >>

SSM Rapport 2012:46 ”Review of Landscape Models used in SR-Site” (Ärende SSM 2011-4543), 120702 >>

SSM Rapport 2012:44 "Review of Matrix Diffusion and related properties of intact rock in SKB’s Licence Application for a Spent Nuclear Fuel Repository in Forsmark, Sweden" (Ärende SSM 2012-466), 120912 >>

SSM Rapport 2012:43 "Literature review of groundwaterfl ow in permafrost" (Ärende SSM 2012-298), 120917 >>

SSM Rapport 2012:42 "Initial review of physical properties andprocesses of the buffer and backfi ll– Installation and initial state" (Ärende SSM2011-4206), 120911 >>

SSM Rapport 2012:41 "Hydrogeological conditions at the Forsmark site" (Ärende SSM2011-4261), 120911 >>

SSM Rapport 2012:39 ”Review of engineering geology and rock engineering aspects of the construction of a KBS-3 repository at the Forsmark site: Initial review phase” (Ärende SSM 2011-4336), 120831 >>

SSM Rapport 2012:38 ”Technical Note, Radiological effects on non-human biota - initial review”, 120905 >>

SSM Rapport 2012:37 ”Selective review of the hydrogeological aspects of SR-Site” (Ärende SSM2011-4261), 120905 >>

SSM Rapport 2012:36 ”Documentation and Traceability of Data in SKB’s Safety Assessment SR-Site: Initial Review Phase”, 120904 >>

SSM Rapport 2012:35 ”Review of SKB’s Code Documentation and QA for the SR-Site Safety Assessment” (Ärende SSM2011-4546), 120903 >>

SSM Rapport 2012:34 "Review of FEP Handling in the SR-Site Safety Assessment: Initial Review Phase”, 120831 >>

SSM Rapport 2012:33 ”Review of Groundwater Chemistry in SKB’s Safety Assessment SR-Site” (Ärende SSM2011-4260 av McMurry och Bertetti), 120830 >>

SSM Rapport 2012:32 ”Groundwater Chemistry in SKB’s Safety Assessment SR-Site: Initial Review” av Bath, 120830 >>

SSM Rapport 2012:30 ”Initial review of physical properties and processes of the buffer and backfill. THM and other physical processes” (Ärende SSM2011-4207), 120828 >>

SSM Rapport 2012:29 ”Initial review of chemical and erosionalprocesses within the buffer and backfill – Geochemical processes” (Ärende SSM 2011-2404 av Intera Inc), 120829 >>

SSM Rapport 2012:28 ”Initial review of chemical and erosionalprocesses within the buffer and backfill – Geochemical processes” (Ärende SSM 2011-2404 av Savage Earth Associates Limited) 120829 >>

SSM Rapport 2012:26 ”Initial review of chemical and erosional processes within the buffer and backfill - Chemical erosion processes” (Ärende SSM 2011-4205), 120829 >>

SSM Rapport 2012:24 ”Initial Review of SR-Site Main Report”, 120823 >>

SSM Rapport 2012:21 ”Initial Review Phase for SKBs Safety Assessment SR-Site: Corrosion of Copper”, 120731 >>

SSM Rapport 2012:18 ”SR-Site Independent Modelling of Engineered Barrier Evolution and Coupled THMC: Contribution to the Initial Review Phase” (Ärende SSM 2011-4208), 120622 >>

SSM Rapport 2012:17 ”Corrosion of copper canister” (Ärende SSM2011-4197 av Peter Szakálos Seshadri Seetharaman), 120813 >> 

SSM Rapport 2012:15 ”A review of the mechanical integrity of the canister” 120611 >>

SSM Rapport 2012:13 ”A review of the creep ductility of copper for nuclear waste canister application” 120425 >>

SSM Rapport 2012:10 ”Review of the Geomicrobiological Aspects of SKB’s Licence Application for a Spent Nuclear Fuel Repository in Forsmark, Sweden”, 120615 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev