Fortsatt prövning av kärnbränsleförvaret 2023-2024

Den 27 januari 2022 beslutade regeringen att ge tillåtlighet enligt miljöbalken för kärnbränsleförvaret i Forsmark och för en inkapslingsanläggning (Clink) vid Oskarshamns kärnkraftverk. Därmed återgick miljöprövningen till mark- och miljödomstolen som måste ge tillstånd med villkor för att bygget ska kunna påbörjas.

Sedan beslutet hade först kärnavfallsbolaget SKB, sökanden, anstånd med att gå vidare i processen. Under den tiden begärde Naturskyddsföreningen m.fl. rättsprövning av regeringens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen något som domstolen avvisade i maj 2023.

Den 30 juni 2023 skickade bolaget in en begäran och en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för att få tillstånd med villkor för att få börja bygga kärnbränsleförvaret.

Dels var det en begäran om tillstånd i huvudmålet om kärnbränsleförvaret (M 1333-11), men eftersom det hade skett en del förändringar i hur bygget ska genomföras sedan ansökan ursprungligen lämnades in skickade bolaget även in en ny ansökan rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen. Det hade skett ett särskilt samråd om denna del som rör bergupplag, produktion av betong och grundvattenfrågor, och det blev ett nytt mål med benämningen M 4842-23.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kungjorde bägge ansökningarna den 15-16 augusti och synpunkter skulle vara hos domstolen senast den 10 oktober. Sökanden svarade med bemötanden den 19 december 2023. Synpunkter på dessa ska lämnas i februari.

Domstolen har en tidsplan som leder fram till en huvudförhandling den 20-24 maj 2024 med en dom till sommaren 2024.

 

Här kan du följa domstolens dagbok i målet >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Andra yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret, 231108 >>

Naturskyddsföreningen m.fl. skickar yttrande om kärnbränsleförvaret till domstolen, 231026 >>

Domstolen kungör SKB:s nya ansökan om rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen, 230816 >>

Miljödomstolen meddelar en tidsplan för kärnbränsleförvarsmålet, 230815 >>

Miljödomstolen kungör begäran om tillstånd för kärnbränsleförvaret, 230815 >>

SKB begär tillstånd för kärnbränsleförvaret hos miljödomstolen, 230630 >>

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens kärnbränsleförvarsbeslut, 230511 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. åter kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230508 >>

Nyhet om att KTH-forskare svarar på SKB-kritik av kopparkorrosionsartikel, 230401 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230127 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 220427 >>

Nyhet om att SKB publicerar en ny säkerhetsanalys (PSAR) för kärnbränsleförvaret, 230222 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud-22, 230120 >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om KTH-forskarnas studie i Corrosion Science i november 2022, 221121 >>

Sveriges Natur: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslut, 220211 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktigt säkerhet: Ger OK till kärnbränsleförvar, 220127 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev