Fud-04

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I september 2004 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-04. Nedan finns forskningsrapporten och remissyttranden till densamma.

 

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:

Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Regeringsbeslut Fud-04:

Regeringsbeslut över Fud-04, 2005.12.01 >>

 

Industrins rapport Fud-04, samt industrins yttrande över SKI:s granskning:

SKB:s forskningsprogram Fud-04 >>

SKB:s yttande på SKI:s granskning av Fud-04 >>

 

MKG:s yttrande över Fud-04:

MKG:s yttrande över Fud-04, 2005.03.10 >>

 

Statens strålsäkerhetsmyndighet, SSI, yttrande över Fud-04:

SSI:s yttrande över Fud-04 >>

 

Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, arbete med Fud-04:

SKI:s sammanställning av remissvar över Fud-04, 050623 >>

SKI:s yttrande över Fud-04, juni 2005 >>

 

KASAM (nuvarande Kärnavfallsrådet) om Fud-04:

KASAM:s yttrande över Fud-04 >>

 

Andra yttranden över Fud-04:

Avfallskedjan och Oss yttrande över Fud-04 >>

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens yttrande över Fud-04 >>

Oskarshamns kommuns yttrande över Fud-04, 2005.03.16 >>

SGU:s yttrande över Fud-04, 05.02.28 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev