Fud-04

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I september 2004 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-04. Nedan finns forskningsrapporten och remissyttranden till densamma.

 

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:

Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Regeringsbeslut Fud-04:

Regeringsbeslut över Fud-04, 2005.12.01 >>

 

Industrins rapport Fud-04, samt industrins yttrande över SKI:s granskning:

SKB:s forskningsprogram Fud-04 >>

SKB:s yttande på SKI:s granskning av Fud-04 >>

 

MKG:s yttrande över Fud-04:

MKG:s yttrande över Fud-04, 2005.03.10 >>

 

Statens strålsäkerhetsmyndighet, SSI, yttrande över Fud-04:

SSI:s yttrande över Fud-04 >>

 

Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, arbete med Fud-04:

SKI:s sammanställning av remissvar över Fud-04, 050623 >>

SKI:s yttrande över Fud-04, juni 2005 >>

 

KASAM (nuvarande Kärnavfallsrådet) om Fud-04:

KASAM:s yttrande över Fud-04 >>

 

Andra yttranden över Fud-04:

Avfallskedjan och Oss yttrande över Fud-04 >>

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens yttrande över Fud-04 >>

Oskarshamns kommuns yttrande över Fud-04, 2005.03.16 >>

SGU:s yttrande över Fud-04, 05.02.28 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev