Fud-07

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I slutet av september 2007 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-07. Ett informationsmöte för remissinstanserna arrangerades av Statens kärnkraftinspektion, SKI, i Stockholm den 26 oktober 2007. Sista datum för remissvar till SKI var först den 15 mars men blev senare den 25 mars 2008. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, var en av remissinstanserna.

Remissyttrandena, tillsammans ett särskilt yttrande från Statens strålskyddsinstitut, SSI, hanterades av SKI under senvåren. Under sommaren 2008 lämnade SKI ett yttrande till regeringen. Även Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, lämnade ett yttrande till regeringen. Under hösten 2008 lämnade industrin, den nya Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och MKG yttranden till regeringen inför regeringsbeslutet. Regeringen begärde i sitt beslut över Fud-07 i november 2008 att SKB skulle komplettera sin forskningsrapport, bland annat med en redovisning av kunskapsläget vad gäller alternativa slutförvaringsmetoder såsom bl.a. djupa borrhål.

Kompletteringar av Fud-07, yttranden över kompletteringarna och regeringsbeslutet över kompletteringen finns här:

Fud-07 komplettering >>

En kort bakgrund till Fud-processen 2007 och en generell överblick över Fud-processens gång finns här:

Bakgrund till Fud-processen 2007 >>

Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Regeringsbeslut Fud-07:

Regeringsbeslut över Fud-07, 2008.11.20 >>

 

Industrins rapport Fud-07, samt industrins yttrande över SKI:s och Kärnavfallsrådets granskning:

SKB:s forskningsprogram Fud-07, september 2007 >>

SKB:s populärversion av Fud-07 >>

Nyhet om industrins synpunkter på SKI:s och Kärnavfallsrådet:s yttranden över Fud-07, 080908 >>

SKB:s yttrande över SKI:s och Kärnavfallsrådets granskning av Fud-07, 080908 >>

 

MKG yttranden mm över Fud-07:

MKG:s nyhet om viktiga frågeställningar i Fud-07 >>
Här finns även länkar till regeringskansliets hemsida om hur man svarar på remisser.

MKG:s nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över Fud-07 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över Fud-07 >>

Missiv till Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över Fud-07 >>

MKG:s yttrande över Fud-07 i rapportform, 080425 >>

MKG nyhet om synpunkter om inför regeringens beslut över kärnkraftsindustrins forskarprogram för kärnavfall, Fud-07, 081030 >>

MKG:s nya yttrande över Fud-07, 081030 >>

 

Statens strålsäkerhetsmyndighet, SSI, om Fud-07:

SSI:s yttande över Fud-07 >>

SSI:s granskningsrapport av Fud-07 >>

Sveriges Radio SSI kritiserar SKB:s planer för slutförvar >>

 

Till toppen av sidan >>

 

Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, arbete med Fud-07:

MKG:s nyhet om SKI:s möte med remissinstanser 26 oktober 2007 >>

Fud-remissen som Statens kärnkraftinspektion skickat ut, oktober 2007 >>

SKI:s yttande över Fud-07 >>

SKI:s sammanställning av remissvar över Fud-07, 080616 >>

SKI:s granskningsrapprot över Fud-07, juni 2008 >>

 

Till toppen av sidan >>

 

Kärnavfallsrådet om Fud-07:

Kärnavfallsrådet:s yttrande över Fud-07, rapport, 080630 >>

Kärnavfallsrådets synpunkter på SKB:s yttrande över SKI:s och Kärnavfallsrådets granskningar av SKB:s Fud-program 2007, 080919 >>

 

Till toppen av sidan >>

 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om industrins synpunkter på yttrande över Fud-07:

Strålskyddsmyndighetens bedömning av SKB:s synpunkter på SKI:s, SSI:s och Kärnavfallsrådets granskning av Fud-07, 080918 >>

 

Till toppen av sidan >>

 

Andra remissinstansers yttranden över Fud-07:

Arbetsmiljöverkets yttrande över Fud-07 >>

Boverkets yttrande över Fud-07 >>

Energimyndighetens yttrande över Fud-07 >>

FOI:s yttrande över Fud-07 >>

Kemikalieinspektionens yttrande över Fud-07 >>

Krisberedskapsmyndighetens yttrande över Fud-07 >>

Naturvårdsverkets yttrande över Fud-07 >>

Riksarkivets yttrande över Fud-07 >>

pdfSGI:s yttrande över Fud-07 >>

pdfSGU:s yttrande över Fud-07 >>

 

Till toppen av sidan >>

 

Universitets och högskolors yttranden över Fud-07:

Chalmers yttrande över Fud-07 >>

Karlstad universitets yttrande över Fud-07 >>

Kungliga tekniska högskolans, KTH, yttrande över Fud-07 >>

pdfLuleå tekniska universitets yttrande över Fud-07 >>

pdfLunds universitets yttrande över Fud-07 >>

SLU:s yttrande över Fud-07 >>

pdfUmeå universitets yttrande över Fud-07 >>

pdfUppsala universitets yttrande över Fud-07 >>

 

Till toppen av sidan >>

 

Föreningars yttranden över Fud-07:

Avfallskedjans förenings yttrande över Fud-07 >>

pdfMiljövänner för kärnkrafts yttrande över Fud-07 >>

pdfMilkas yttrande över FUD-07 >>

pdfMilkas-MJV:s yttrande över Fud-07 >>

pdfNaturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-07 >>

pdfOpinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, och Avfallskedjans gemensamma yttrande över FUD-07 >>

SERO:s yttrande över Fud-07 >>

 

Till toppen av sidan >>

 

Länsstyrelsers och kommuners yttranden över Fud-07:

pdfKävlinge kommuns yttrande över Fud-07 >>

pdfLänsstyrelsen i Kalmar läns yttrande över Fud-07 >>

pdfLänsstyrelsen i Uppsala läns yttrande över Fud-07 >>

pdfLokala säkerhetsnämnden i Forsmarks yttrande över Fud-07 >>

pdfLokala säkerhetsnämnden i Oskarshamns yttrande över Fud-07 >>

Oskarshamns kommuns yttrande över Fud-07 >>

pdfRegionförbundet i Kalmar läns yttrande över Fud-07 >>

pdfRegionförbundet i Uppsala läns yttrande över Fud-07 >>

pdfSveriges kommuner och landstings yttrande över Fud-07

pdfÖsthammars kommuns yttrande över FUD-07 >>

 

Till toppen av sidan >>

 

Andra yttranden över Fud-07:

Gustaf Östbergs yttrande över Fud-07 >>

SWEDAC:s yttrande över Fud-07 >>

Westinghouse yttrande över Fud-07 >>

Vetenskapsrådets yttrande över Fud-07 >>

 

Till toppen av sidan >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev